Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

MARCEL DURAN EXPOSEERT IN KLOOSTERKERK THESINGE

Van de in 1962 te Bolsward geboren beeldend kunstenaar Marcel Duran wordt van 16 april t/m 1 mei onder de titel 'Verse Streken - Lente- en andere impressies' werk geëxposeerd in de Kloosterkerk van het vroegmiddeleeuws wierdedorp Thesinge.

Duran die achtereenvolgens studeerde aan Academie Minerva te Groningen en Institut Seni Indonesia te Jogjakarta is vooral bekend geworden door de wijze waarop hij de charme van het alledaagse leven weer weet te geven in zijn werk. Zijn zoektocht naar de intimiteit en schoonheid beperkt zich niet alleen tot zijn naaste omgeving, de stad Groningen en het Ommeland, maar ook leidt het hem naar het oude centrum van Parijs, of naar het platteland van Java.
De hang die hij heeft naar schoonheid, naar het exotische sluit naadloos aan bij de eigen romantische instelling en de jarenlange studie in schilderen, tekenen en beeldhouwen. Het geeft aan zijn kunst het zo persoonlijke mee.
In de ons beschikbaar gestelde informatie zegt hij over zijn wijze van werken:
"Ik wil de sfeer, het wezen van een onderwerp pakken. Dat wordt door een groot deel door licht bepaald en door wat dit doet met vormen en verschillen in toon en kleur. Dat gevoel, die eerste indruk die ik heb, probeer ik tastbaar te maken door te noteren wat ik zie."
Met zijn vrij werk en portretten in opdracht, wist Marcel Duran al tot ver buiten Groningen aandacht te trekken. Naast onder andere door de Rijksuniversiteit en het UMCG in de stad Groningen, werd er ook werk aangekocht door het CRS te Baltimore (USA). Ze vallen stuk voor stuk op door de liefdevolle wijze waarop ze zijn gemaakt en de harmonie in compositie. De stemmige en goed overwogen kleurstellingen.

De opening van de expositie in de Kloosterkerk zal muzikaal worden opgeluisterd door een Ouderkoor uit Groningen dat voor deze gelegenheid speciaal zal worden geleid door de vrouw die er in 2008- 2009 als koorleidster aan was verbonden: Mitsuru Morino. Behalve dat Marcel Duran zelf deel uitmaakt van dit koor, tweede derigent is en ook wel solopartijen voor zijn rekening neemt, bestaat het voor een groot deel uit leden van wie kinderen naar de WIDAR Vrije School in Groningen gaan.


Verse Streken – Lente- en andere impressies

In de Kloosterkerk van Thesinge
Kapelstraat 2a, Thesinge

16 april t/m 1 mei 2011

Geopend: 's zaterdags, 's zondags en paasmaandag
van 13.00 tot 17.00 uur

Tevens op afspraakVoor meer zie:
http://www.marcelduran.nl/nieuw1.html

  

 Kunstliefhebbers trekken portemonnee

Thesinge - Marcel Duran + Foto ( mail 18 april 2011 )

In de kerk die het restant is van de in de dertiende eeuw verrezen kloosterkerk in het wierdedorp Thesinge, vond op zaterdag 16 april de opening plaats van Marcel Duran zijn solotentoonstelling 'Verse Streken'. Schilderijen in olieverf en pastels, aansprekend werk dat door hem en plein air werd vervaardigd op diverse locaties in Nederland ,waaronder in de provincie Groningen, in Frankrijk en op Java.
Mede dankzij het optreden door een Ouderkoor onder leiding van Mitsuru Morino en de violisten Inda Duran en Vera van de Bosch kreeg de opening nog een extra plezierig tintje. Het door hen gebrachte paste ook zeer mooi bij het geëxposeerde werk van Duran dat opvalt door stemmige en goed overwogen kleurstellingen.
In zijn openingsspeech liet de beeldend kunstenaar ondermeer weten verheugd te zijn om wederom in de Kloosterkerk te mogen exposeren en ging hij vervolgens nader in op het daarvoor bijeengebrachte werk in dit tot de verbeelding sprekend godshuis. Aan het eind wees hij de ruim zeventig aanwezigen op de actie die er met zijn instemming werd gevoerd namens de stichting 'Hoop voor Japan'. Niet alleen sprak hij de hoop uit dat de actie voor de tsunami slachtoffers een succes mag worden, maar gaf hij ook aan dat de opbrengst van de posterverkoop door hem zou worden gestort in de hiervoor bij de ingang van de kerk geplaatste doos.
Na afloop van deze in vele opzichten mooie en bijzondere dag bleek dat de in de kerk aanwezige kunstliefhebbers het hart op de juiste plaats dragen en kon er nog eens € 190,00 worden toegevoegd aan het totaalbedrag zoals dat nu al in onze provincie speciaal werd opgehaald voor kinderen die in Japan zijn getroffen door de allesverwoestende tsunami.


© 2011 Trankiel