Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

Fotoreportage

Pinksterfeesten Delfzijl 2010

Deel 2


Vrijdag 21 mei - Vier speciale schepen meren af in de haven


Coaster Anda ( 1936 ),
'Gronings potje'.
Met achter haar de Hr. Ms. Naarden
van het zeekadettenkorps.
Op de voorgrond, de trots van Delfzijl: Loodskotter Eems No.I

Dampf - Eisbrecher Wal uit Bremerhaven ( 1938 ).KERMIS IN DELFZIJL

De Pinksterfeesten in Delfzijl gaan terug tot 9 juni 1876, de oprichtingsdatum van de zeil- en roeivereniging Neptunus die er dan ook meteen maar zijn eigen naam aan verleende. Het is echter zeer de vraag of deze feesten niet het vervolg waren op een nog oudere traditie. Een traditie die in 1876 misschien reeds was vervaagd. Echter, zoals in de gehele provincie Groningen op menig andere plaats het geval was, vierde ook Delfzijl eeuwen eerder al feest tijdens Pinksteren.

Feesten en kermissen, ze waren eeuwenlang de enige gebeurtenissen die nog iets aan afwisseling brachten in het zozeer eentonige dorpsleven.Voordat het dagelijks leven weer geheel in het teken van het drukke boerenwerk zou staan, wilde de jeugd maar al te graag nog even de bloemetjes buiten gaan zetten. En het was dan ook geen wonder dat kermissen met rode letters in de boerenalmanakken waren aangegeven.
Eigenlijk stond de maand mei in het geheel in het teken van feest. Zo vierde men met de bekende meibomen, kransen en vreugdevuren, de komst van deze maand.

Nog een oud gebruik. Op Hemelvaartsdag vond op een groot aantal dorpen in de open lucht de eedsaflegging door de redgers plaats. Hij, de redger, stond bij die ceremonie op een grote steen die op of nabij het kerkhof was gelegen. Ieder huis op het dorp zond een bode om getuige te zijn van deze jaarlijkse plechtigheid, waarna de rest van de dag in vrolijkheid werd doorgebracht.

Op veel plaatsen in de provincie Groningen kon men tijdens Pinksteren genieten van de kermis. Echter, in Delfzijl werd dit feest toen nog later gevierd en wel op de dinsdag na Zondag Trinitatis ofwel Drievuldigheidszondag.

Over de tegenwoordige najaarskermis en markt is in de oude boerenalmanakken van om en nabij het jaar 1800 niets te vinden. Misschien dat dit feest ook pas na die tijd is ingesteld. Maar de voorjaarskermis op de hierboven genoemde dinsdag staat er wel degelijk in. En alhoewel het niet wordt genoemd in de almanakken van voor 1800, mag hieruit niet de conclusie worden getrokken dat de voorjaarskermis in Delfzijl niet bestond tijdens de 17e en 18e eeuw. Integendeel zelfs, de enkele berichten die er nog zijn overgebleven, vertellen ons dat er reeds lang voor het jaar 1800 op de dinsdag na Drievuldigheidszondag een groot feest werd gevierd in de havenplaats.

Ook na het jaar 1800 trokken de kermissen in het voor- en najaar ( de herfstkermis ) veel publiek. Jong en oud.
De veemarkten die pas jaren later traditiegetrouw top de derde donderdag in oktober werden gehouden mochten zich eveneens verheugen in een grote toeloop. Veel vee en handel, veel drank en plezier. Wellicht was het zo dat Delfzijl hiermee een poging deed om iets van Appingedam haar bloeiend marktwezen af te snoepen, wie zal het zeggen. Later verdwenen deze veemarkten, aangezien er zo goed als geen sprake meer was van aanvoer van vee.
Het "toezicht" op de kermissen werd na de Franse tijd blijkbaar overgenomen door het gemeentebestuur. Het bleef streng! Zo waren er vele verbodsbepalingen. Bedelarij en spelen om geld was sowieso verboden en ook optredens van kwakzalvers, rijfelaars en planeetlezers werden niet door de verantwoordelijke organisatie getolereerd. Dit alles bleek nodig om de vele uitspattingen op volkskermissen daar waar mogelijk tegen te kunnen gaan. Zoals ook heden ten dage de overheid nog altijd waakt tegen wanorde.

( Bron: 'De Drie Delfzijlen' – H. Geertsema, J.B. Bronsema en C. Roggenkamp )
naar zaterdag 

 terug naar index


© 2010 Trankiel