Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


GEVELSTEEN VOOR GRONINGER MUSEUM

Nog meer op hun originele plaats?

Vanaf 30 mei tot en met 5 september 2010 is hij in het voormalig museum aan de Praediniussingel in Groningen te bewonderen tijdens de tentoonstelling Nu in het Oude Groninger Museum! 100 jaar verzamelen ( 1894-1994 ) : De bijzondere gevelsteen 'Woningplan 1950' die werd ontworpen en gemaakt door de Groninger keramist Anno Smith ( 1915-1990 ) en gedurende decennia zijn vaste plaats had op de hoek Havenstraat en Jacob Wiltinghstraat in Ter Apel.
De steen symboliseert de eendrachtige strijd voor goede betaalbare woningen, in de naoorlogse tijd toen er door geleden schade en bevolkingsgroei sprake was van een groot tekort aan woonruimte. Nu, een halve eeuw later, zijn deze woningen gesloopt omdat ze niet meer voldoen aan de huidige standaard.
Woningbouwcorporatie Acantus Groep uit Veendam was zich terdege bewust van de grote historische betekenis van de vrijgekomen gevelsteen en besloot vervolgens om het te schenken aan het Groninger Museum.

Dankzij dit genereus gebaar van de zijde van Acantus, heeft het kunstwerk een plaats gekregen die het ongetwijfeld verdiend en kan het daar nog tot in lengte van dagen getuigen van een maatschappij zoals die eens was.

De Groninger keramist Anno Ferdinand Smith heeft in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw veel kleurrijk bouwkeramiek vervaardigd in de eigen provincie. Het randschrift op deze uit Ter Apel afkomstige gevelsteen luidt: Deze steen is gelegd als symbool van de eendrachtige samenwerking van 30 gemeenten ter verwezenlijking van het 1000 woningenplan 1950. Een plan dat was ontwikkeld op initiatief van de heer Ottevanger, destijds burgemeester van Ulrum. Samen met architect Hoekstra – Bureau Kuiler & Drewes – had hij een gedegen woning weten te ontwerpen. Dit viel zozeer in goede aarde dat dertig gemeenten samen een plan ontwikkelden tot de bouw van duizend van deze woningen.

Al deze deelnemende gemeenten kenden ook een dergelijke steen met het eigen wapen dat op een centrale plaats werd geplaatst. In Ulrum en Leek zijn stenen in situ en in de gemeente Zuidbroek zal de steen in nieuwbouw worden geplaatst.
Het Groninger Museum laat weten, dat ze graag zouden willen vernemen welke stenen zich verder nog op hun originele plaats bevinden. Er wordt hierbij gedacht aan presentaties in het Groninger Museum of in het Forum over de opbouw in de jaren vijftig.

Voor wie meer wil weten over de op handen zijnde tentoonstelling van hetgeen er zoal in honderd jaar tijd is verzameld, verwijzen wij graag naar de voorloper van de officiële website van het Groninger Museum. Deze zal in december online zijn. Dan ook kan iedereen zich aansluiten bij de social media kanalen, waaronder Hyves, Flickr en Facebook, die het Groninger Museum gebruikt.


De tijdelijke verhuizing naar het oude museum aan de statige Praediniussingel, heeft het museum aangegrepen om een fotowedstrijd uit te schrijven. Benieuwd als men is naar wat er in de loop der jaren aan beeldmateriaal is gemaakt van zowel het Groninger Museum op het Museumeiland als van het oude museum waar nu naast vele andere interessante kunstwerken ook de gevelsteen van Anno Smith te zien zal zijn op de tentoonstelling Nu in het Oude Groninger Museum! 100 jaar verzamelen ( 1894-1994 ).

Foto (top):
Recente aanwinst Groninger Museum.
Gevelsteen uit Ter Apel met als randschrift:
Deze steen is gelegd als symbool van de eendrachtige samenwerking van 30 gemeenten ter verwezenlijking van het 1000 woningenplan 1950.
Maten 68 x 70 cm.
Geschonken door woningcorporatie Acantus Groep Veendam.
Foto Groninger Museum ( Marten de Leeuw )Zie ook: Groninger Museum


© 2010 Trankiel