Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


OPEN DAG NUON MAGNUM GROOT SUCCES

Wanneer de door ons bestelde taxi de weg richting Eemshaven opdraait, begint het zachtjes te regenen. Belangstellend informeert de chauffeur: 'Zeker ook naar Nuon?' We bevestigen het en horen vervolgens dat het er al behoorlijk druk is. En hij kan het weten, want ze hebben vandaag al meer van deze ritten gemaakt. We praten nog een tijdje door over die onverwachte drukte en de voors en tegens van deze in aanbouw zijnde Multi-fuel centrale.
Des te dichter we onze bestemming naderen, des te meer wordt het duidelijk welke grote veranderingen het landschap hier heeft ondergaan. In gedachten ga ik een goede vier decennia terug in mijn leven, naar de tijd dat er werd begonnen met de aanleg van de Eemshaven. Woest en ledig was het toen nog. En nu wordt de horizon gekenmerkt door de vele windmolens en worden de contouren van de bedrijven die er zich hebben gevestigd allengs zichtbaar. Ietsje later doemen de in aanbouw zijnde centrales op en wordt door de aanwezige grote kranen en shovels zichtbaar hoe de bouw in volle gang is.

We draaien de grote parkeerplaats van Nuon Magnum op en passeren daarbij een vijftal actievoerders van Greenpeace, die kenbaar maken dat ze niet gediend zijn van de komst van de centrale. De regen valt nog altijd gestaag neer. Het is dan wel geen echte hoosbui, maar toch komen de regendruppels ons ongelegen. We hadden gehoopt om een paar mooie foto's te kunnen maken van het stadium waarin de in aanbouw zijnde Magnum centrale zich nu bevindt, en beginnen daarin nu toch wel een hard hoofd te krijgen. Met de van Nuon ontvangen bevestiging in de hand, haasten we ons dan ook naar de speciaal opgezette grote witte tent, waar we op allerhartelijkste wijze worden ontvangen door de hier aanwezige Nuon medewerkers. Ze geven ons een rugzakje met daarin informatiemateriaal en hebbedingetjes. Ook worden we er vriendelijk op gewezen dat er jassen beschikbaar zijn.


Binnen staat een veelheid aan stands van bedrijven die als onderaannemer van Mitsubishi meebouwen aan de Nuon Magnum centrale. Zo levert NEM speciale ketels die ontworpen zijn om op multi-fuel te kunnen draaien. In de beschikbaar gestelde folder lezen we:
Met meer dan 17.000 tubes per ketel zijn het de grootste ketels die NEM ooit heeft gebouwd. Deze Heat Recovery Steam Generators ( HRSG’s ) hebben een hoogte van ongeveer 85,3 meter, een lengte van 30 meter en een breedte van 16,5 meter. De stoomcapaciteit bedraagt 94,3 kg/s.
Het Duitse ABB levert elektrische systemen, waarvan we later deze middag een opstelling zien, die het aanwezige publiek de nodige a's en o's ontlokt.

Maar ook aan de inwendige mens is gedacht. Er is heerlijke warme koffie of thee, frisdrank en koek.
Nuon Magnum heeft er werkelijk alles aan gedaan om de vele belangstellenden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Op beeld kan men zien hoe de nieuwe centrale er uiteindelijk uit zal zien. In de door het bedrijf uitgegeven folder lezen we dat het gaat om een elektriciteitscentrale nieuwe stijl, die elektriciteit kan produceren uit gas, kolen en biomassa. De bouw ervan , zo leren we, zal in twee fasen verlopen. Eerst bouwt men het gasgestookte gedeelte en vervolgens staat de bouw van de installatie voor vergassing van kolen en biomassa, en de CO2-afvanginstallatie op het programma.


Het Japanse Mitsubishi Corporation heeft als hoofdaannemer eveneens een grote ruimte beschikbaar om zich te kunnen presenteren. Hoe groot mag blijken uit het feit dat men ook de gelegenheid heeft aangegrepen om de Mitsubishi i-MiEV MY 2011 te presenteren. Dit nieuwste model in de Mitsubishi-reeks heeft geen CO2 uitstoot en valt onder het energielabel A. Het ontvangen Sustainability Report 2010 wordt door ons belangstellend doorgelezen, maar nog meer boeit ons de 'krant' Mitsubishi ( once upon a ) Times, die ons een blik gunt in de geschiedenis van de gerenommeerde multinational.

We willen niet nalaten om het begin ervan hier te citeren:

In 1857 werd begonnen met de bouw van een ijzergieterij te Akunoura ( Nagasaki ). De werken werden voltooid in 1861. Hieruit ontwikkelde zich de Mitsubishi scheepswerven.
De oprichting van de onderneming gebeurde grotendeels in samenwerking met Nederland, destijds het enige land dat relaties onderhield met Japan.
Vooral de tussenkomst van de Nederlandse scheepsingenieur Dhr. H. Hardes is in dat verband het vermelden waard. Hij had niet alleen de leiding over de steenbakkerij, maar was ook nog verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van deze helemaal door het westen geïnspireerde werf.


Leden van de Tokugawa Shogunfamilie, die over Japan regeerde van 1660 tot 1868, importeerden in 1857 deze slijpmachine
(ill.)uit Nederland, die bij de bouw van de gieterij te Nagasaki werd gebruikt. De machine was vervolgens gedurende meer dan 100 jaar in gebruik en leverde zodoende een enorme bijdrage tot de evolutie van de Japanse scheepsbouw en andere zware industrietakken.


Dit opmerkelijke werktuig
(ill.)werd in 1793 in Nederland besteld, en het werd gebruikt bij het aanleggen van een scheepswerf.
Vanuit de duikerklok kon men namelijk de toestand van de zeebodem bestuderen .....
Toen en nu

En dan nu, 150 – 200 jaar later, bouwt Mitsubshi Corporation voor Nuon deze moderne centrale in de Groninger Eemshaven. Bemannen op deze open dag Japanners de stand van het bedrijf dat ooit eens met een Nederlandse inbreng begon aan een lange weg en uitgroeide tot een wereldwijd gekende naam. Een begrip!

Ondanks dat het nog steeds niet echt droog heeft willen worden, verlaten we de tent en beginnen aan de 1,6 kilometer lange wandeling over het bouwterrein. Echt veel is er echter niet te zien. We begrijpen dat tot dusverre de meeste werkzaamheden zich onder de grond hebben afgespeeld. Laten ons vertellen dat er bijvoorbeeld reusachtige koelwaterleidingen liggen. Een indruk krijg je al wel van de plaats waar de drie eerder genoemde kolossale gasturbines zullen komen te staan. En verder van het schakelstation, de wateruitlaat voor het koelwater en het in aanbouw zijnde kantoorgebouw.In aanbouw en hoe het zal worden

Weer thuis zijn we al met al uiterst tevreden over het gebrachte bezoek, al wordt de vreugde enigszins getemperd door de gemaakte foto's. Regendruppels hebben hun werk ook hier gedaan. Domme pech! Eerdere groepen, Nuon had ze verspreid over de dag ingedeeld, houden het wel droog en de allerlaatste groep van de meer dan 2500 bezoekers kan zelfs nog van de zon genieten.

Twaalf dagen na het bezoek ontvangen we een mail van Nuon Magnum, waarin men laat weten dat het een uiterst geslaagde dag is geweest en men de intentie heeft om in de toekomst nog eens een Open Dag te organiseren.

We kijken er naar uit!


Nog enige foto's van dit bezoek aan Nuon Magnum


Hoe het zal wordenBezoekers - Foto's beschikbaar gesteld door Nuon Magnum ©Foto beschikbaar gesteld door Nuon Magnum ©

Noot: De 2 illustraties zoals die in de tekst uit de Mitsubishi Times worden genoemd, zijn niet door ons geplaatst.

Zie voor nog meer informatie:

Nuon Magnum

Mitsubishi Corporation

Eemshaven


© 2010 Trankiel

Hoe twee werelden zich op uiteenlopende wijze ontmoeten.