Trankiel  Groningen - Japan
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


Nieuwe radartoren in Eemshaven

De Eemshaven heeft er een nieuwe radartoren bij. De werkzaamheden hiervoor zijn onlangs afgerond en naar verwachting zal het vanaf 15 mei aanstaande operationeel zal zijn. De investering die hiermee is gemoeid bedraagt circa een half miljoen euro.De huidige toren blijft wel staan en zal indien nodig ook stand-by functioneren. Hiermee heeft Groningen Seaports nu zowel in de haven van Delfzijl als ook in de Eemshaven twee van deze torens.

Toename scheepvaart

Aanleiding voor de bouw van de radartoren in de Eemshaven vormt de nog te verwachten toename van scheepvaart in de Eemshaven door de komst van nieuwe bedrijven. De uitbreiding van de Eemshaven met bijvoorbeeld het nieuwe havenbekken Beatrixhaven maakt eveneens een extra radar noodzakelijk. Daarnaast wordt het scheepvaartverkeer op de Eems in totaliteit beter zichtbaar met behulp van deze nieuwe post.
Hoewel de Eems tot het beheersgebied van Rijkswaterstaat behoort, is het belangrijk dat het Nautisch Service Centrum van Groningen Seaports, gevestigd in het hoofdkantoor in Delfzijl, de binnenvaart die vanaf Delfzijl komt goed kan zien. Die schepen varen vaak krap onder de dijk langs, waardoor ze onder de huidige omstandigheden minder goed zichtbaar zijn. Door de nieuwe toren op de dijk langs het aan de oostkant van de Eemshaven gelegen Doekegatkanaal te positioneren, wordt tevens ingespeeld op de volgend jaar arriverende bulkcarriers en olietankers. Zij zullen dan eveneens vanaf deze positie goed zichtbaar zijn. Met de nieuwe radarpost kan Groningen Seaports een vlotte en veilige doorvaart in de Eemshaven blijven garanderen.

Zie ook: Groningen Seaports© 2011 Trankiel