Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


INTERNATIONALE PRIMEUR IN HOOGKERK

PowerMatching City eerste totaalconcept implementatie

Energiekennisbedrijf KEMA heeft in opdracht van de Europese Unie samen met ECN, Essent en softwarebedrijf Humiq een totaalconcept slim energienet (smart grid ) weten te realiseren in de wijk Hoogkerk in Groningen: PowerMatching City.
Het is de eerste keer in Europa, en voor zover bekend zelfs wereldwijd, dat een 'levende' smart grid gemeenschap is gerealiseerd op deze technologische schaal. Deze smart grids zijn essentieel voor de toekomstige intergratie van grote volumes duurzame energie en grootschalige inpassing van elektrisch vervoer.
Het doel van het project is een referentiestandaard te creëren, die in de nabije toekomst implementatie van smart grids op grote schaal mogelijk moet maken. Daartoe zal ook het energieverbruikgedrag van de 25 aan het project deelnemende huishoudens worden onderzocht.
Tijdens het op 10 maart 2010 door hem gegeven officiële starsein van dit uniek project sprak Groningen haar burgermeester Peter Rehwinkel zeer terecht van 'een rode loper naar een groene toekomst'.

In de toekomst neemt decentrale elektriciteitsopwekking uit duurzame energiebronnen als wind, zon en biogas sterk toe. Huizen, wijken, of bedrijfsparken zullen steeds meer hun eigen elektriciteit opwekken of elektriciteit afnemen. Zo ontstaat een twee- dan wel een meerrichtingsverkeer tussen huizen of bedrijven onderling, of tussen een wijk en het energiebedrijf.
Bovendien moeten grootschalige windparken probleemloos geïntegreerd worden in de energienetten en zal elektrisch vervoer sterk toenemen. Al deze nieuwe ontwikkelingen vereisen aanpassingen aan de energie infrastructuur. Smart grids maken dit mogelijk en waarborgen eveneens dat door middel van ICT-technologie vraag en aanbod van energie continu op elkaar wordt afgestemd.

In totaal maken een dertigtal installaties deel uit van deze proef. Vijf hiervan zijn niet bewoond. Te denken valt daarbij aan opstellingen in het eigen laboratorium van KEMA, in een testwoning op het terrein van ECN, of aan een windmolenpark en elektrische auto's. Daadwerkelijk bevinden zich installaties in vijfentwintig bestaande huishoudens.
Deze zijn virtueel met elkaar verbonden en uitgerust met microwarmtekrachtkoppeling ( HRe-ketels ), hybride warmtepompen, slimme energiemeters, PV-panelen, elektrisch vervoer en slimme huishoudelijke apparatuur.
Zo treedt een wasmachine in werking wanneer de elektri-citeitsprijs het laagst is als er bijvoorbeeld een overschot aan zonne-energie beschikbaar is.
Gezamenlijk vormen deze woningen een virtuele energiecentrale. De woningen wekken hun eigen elektriciteit op maar zijn ook aangesloten op een windpark om de inpassing van duurzame energie in de netten te onderzoeken.
Aangezien het aanbod van duurzaam opgewekte energie niet altijd aansluit op de vraag – het kan immers windstil of bewolkt zijn op het moment dat veel energie nodig is en vice-versa – wordt gebruik gemaakt van een coördinatiemechanisme. Deze is gebaseerd op de PowerMatcher. Dit apparaat stemt de vraag en aanbod op elkaar af.

Pier Nabuurs, voorzitter Raad van Bestuur KEMA over dit project:
"Onze toekomstige energievoorziening zal sterk afwijken van wat we tot dusverre gewend zijn. Het aandeel duurzame energie zal alleen maar toenemen. Omdat niet alleen het aanbod verandert maar ook de vraag naar energie, moet onze energie-infrastructuur daarop wel voorbereid zijn. Het is daarom van zeer groot belang dat we met ondersteuning van de Europese Unie en Gasunie voor het eerst een dergelijke proef hebben gerealiseerd."


Zie ook: KEMA

PowerMatching City


© 2010 Trankiel