Trankiel  Groningen - Japan
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

DE CANON VAN GRONINGEN

    40 ijkpunten uit haar geschiedenis


Groningen beleeft, op 8 mei 2008, een landelijke primeur met het presenteren van een eigen historische canon, waartoe het prijzenswaardig initiatief werd genomen door het Huis van de Groninger Cultuur, het RHC Groninger Archieven en de Cultuurhistorische Vereniging Stad en Lande.
Anderhalf jaar lang hebben tientallen historici er hun licht over laten schijnen. Bepaald geen geringe klus, want welke feiten uit die grote hoe-veelheid aan wetenswaardigheden neem je nu wel op en wat niet. Er zal, zo stellen wij ons voor, ongetwijfeld vaak en heftig zijn gediscussieerd. Het uit-eindelijk resultaat, tot stand gekomen onder coördinatie van het Huis van de Groninger Cultuur, is er een die werkelijk alle lof verdient.

Henk Boels, Albert Buursma en Lammert Doedens zijn erin geslaagd een overzichtelijke lijst samen te stellen van 40 ijkpunten plus 52 boegbeelden uit de boeiende Groninger geschiedenis. Daarbij ter-zijde gestaan door onder andere oud commissaris van de koningin Henk Vonhoff, de conservatoren van respectievelijk het Groninger- en het Universiteitsmuseum Egge Knol en Rolf ter Sluis, stads-historicus Jan van den Broek en bekende schrijvers als Harm van der Veen en IJntke Botke.

Het geheel krijgt landelijk ruime media aandacht. RTV Noord laat op You Tube weten: 'Groningen is trots op eerste eigen canon.' In de geplaatste video is onder meer te zien hoe de commissaris van de koningin, Max van de Berg, met het afvuren van een historisch kanon de verschijning van deze eerste provinciale canon aankondigt.

   Een selectie uit de 40 ijkpunten:
- Hunebedden
- Op zoek naar vruchtbaar land
- Romaanse en romanogotische kerkenbouw
- Het einde van een onafhankelijk bestaan
- Slag bij Heiligerlee
- De Academia Groningana
- Veepest en landbouwvernieuwing
- Groninger Scheepvaart
- De Ploeg
- De gasbel van Slochteren
- Blauwe Stad


Zie ook:


Het verhaal van Groningen

Huis van de Groninger Cultuur
Groninger Archieven

 Stad en Lande???

In de editie van 29 april 2008 komt het EuroJournaal met deze opvallende kop boven het bericht over de door de Odd Fellow Loge Graaf Adolf te Heiligerlee georga-niseerde openluchtzitting.
Op het programma: Optredens van het exercitiepeloton van Bourtange in historische kledij en het Winschoter Mannenkoor. Ook zal er met een oud kanon worden ge-vuurd.
Behalve Joop Thijen, voorzittend meester van de loge, zullen ook de schrijver / historicus Harm van der Veen en de voorzitter van de Stichting Bourtange Roel van Dijk ingaan op de historisch aspecten van het thema waarvoor is gekozen: de Slag bij Heiligerlee., op 23 mei 1568.

Deze slag, waarin de jongste broer van Willem van Oranje, graaf Adolf van Nassau, het leven liet, wordt gezien als het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
Daarmee zou inderdaad , zij het dan met een wel héél vette knipoog, gesteld kunnen worden dat Nederland 440 jaar geleden is ontstaan in dit Oldambster dorp. 

© 2008 Trankiel