Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

'Welcome Furoshiki’

25 jaar dienstverlening aan nieuwkomers in Japan

Wat te zeggen van een andere taal, een andere cultuur en vaak noch familie noch vrienden om zich heen om waar nodig enige hulp te bieden. Verhuizen naar Japan kan een ontmoedigend vooruitzicht zijn. Echter, dankzij de mensen van Welcome Furoshiki hoeft dat niet zo te zijn.

Het betreft hier een niet-commerciële maatschappelijke organisatie die uit het buitenland afkomstige nieuwe inwoners van Japan voorziet van essentiële informatie om zodoende het meeste uit de hun nog vreemde omgeving te kunnen halen.
Ze opereert zowel in het stedelijk gebied van Tokio-Yokohama als dat van Osaka-Kobe en hanteert daarbij een zeer persoonlijke benadering door haar vrijwillige medewerkers bij nieuwkomers thuis of op het bedrijf langs te sturen en hen bij die gelegenheid een schilderachtige furoshiki in blauw-wit te schenken. Deze is gevuld met allerlei nuttige zaken, als kaarten, informatie hoe zich voor te bereiden op een aardbeving, kranten, wetenswaardigheden over de medische- en de kerkelijke wereld, en een bonte mengeling aan brochures en folders die beschikbaar zijn gesteld door haar talrijke sponsoren.

Sherry Hartsell en Michelle May,
directie stedelijk gebied Tokio-Yokohama
Vertegenwoordigers van de organisatie
in Tokio-Yokohama

Welcome Furoshiki werd in 1983 opgericht door Charlotte Kennedy-Takahashi, voorzitter van Oak Associates, die in 1978 naar Japan kwam en daar een buitenlandse gemeenschap aantrof die toen nog veel minder was ontwikkeld als dat heden ten dage het geval is. In die tijd ontdekte ze dat er niet slechts gelimiteerd informatie beschikbaar was over het leven in Japan, maar ook dat veel zaken-mensen, ambassadepersoneel, militairen, geestelijken en onderwijzers van elkaar werden afgeschei-den en zich derhalve geen deel van de internationale dan wel Japanse gemeenschap voelden.
De organisatie die zij samen met haar eerste directeur Tina Pinnell neer zou zetten om die situatie te verbeteren heeft met de inzet van een onderscheiden groep vrijwilligers sindsdien ongeveer 15.000 nieuwkomers naar Japan verwelkomd.
Deze vrijwilligers zijn of voormalige nieuwkomers van verschillende nationaliteit en taalvaardigheid, die begrijpen wat het inhoudt om in een nieuw land te leven, dan wel Japanners met eveneens een rijke internationale ervaring en zodoende in staat zijn de noden van nieuwkomers te begrijpen, zegt Michelle May die leiding geeft aan de afdeling Sponsoren en Public Relations.
Zeg maar dat het hier Japanners betreft die in een identiek schuitje hebben gezeten als zij die naar hier komen zonder al te veel idee van wat het leven in Japan inhoudt.
Het zijn dan ook deze ex-nieuwkomers en teruggekeerden die antwoord geven op bij nieuwe inwoners levende vragen over Japan en haar gemeenschap.
Na gedurende 25 jaar families van de internationale gemeenschap verwelkomd te hebben, zal wat de volgende 25 jaar mogelijk inhouden voor Welcome Furoshiki ?
Sprekend op een in het teken van de Japanse cultuur staande avond in The International House of Japan in Roppongi, om hun 25-jarig bestaan te gedenken en een woord van dank uit te spreken richting sponsoren en de ongeveer 300 medewerkers die de organisatie gedurende de jaren tot een succes hebben gemaakt, was de boodschap van Kennedy-Takahashi een eenvoudige:
Wij willen er slechts zijn.
Gegeven hun conduitestaat, mag verwacht worden dat ze dat ook gewoon zullen zijn.

Vertegenwoordigers
Osaka-Kobe
Mercedes Yamamoto.
directeur Osaka-Kobe

Voor Nederlanders die zich voor een langere tijd wensen te vestigen in het gebied Tokio-Yokohama of Osaka-Kobe is dit dan ook zeker een organisatie om in de agenda te noteren.
De mensen van Welcome Furoshiki zullen u na aankomst in het nieuwe land graag terzijde staan!


Voor meer informatie over de furoshiki:

Onze dank gaat uit naar de organisatie Welcome Furoshiki en in het bijzonder naar Michelle May, hoofd afdeling public relations, voor de buitengewoon attente wijze waarop volledig medewerking werd verleend aan het tot stand komen van dit artikel. Een vertaling van het eerder in de Hiragana Times gepubliceerde.

De hier geplaatste foto's werden tevens welwillend beschikbaar gesteld door Welcome Furoshiki.


Zie ook :
Welcome Furoshiki

Hiragana Times


© 2009 Trankiel