Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  
Japanse sfeer in

Openbare Leesbibliotheek

te Delfzijl
  'De kimono en de rol van de Japanse vrouw'

In het jaar 2006 werd, door de dames Corrie de Groot ( Overleden in januari 2007 ) en Ginie Mulder, een Japanse tentoonstelling opgezet in de Openbare Leesbibliotheek te Delfzijl. Bij lange na niet de enige activiteit die zij, dan nog samen, in relatie tot Japan ontplooien. Zo worden er bijvoorbeeld ook lezingen gegeven over de kimono en de rol van de vrouw binnen de Japanse samenleving. Kimono's worden, als de kans zich maar even voordoet, ook in Japan aangeschaft en aan de al vrij grote privéverzameling toegevoegd.
In het begin van de negentiger jaren bezochten zij voor het eerst Shunan City, het stads-deel Shinnanyo, en hebben daarna nog een groot aantal reizen naar Japan kunnen maken.
Ten tijde dat de molen Yume, een replica van de Aeolus in Delfzijl, werd geopend schonk de gemeente Delfzijl vanuit deze provincie afkomstige klederdracht en dagelijkse gebruiks-voorwerpen uit de periode 1900-1920. Bij de samenstelling van de daaruit voortvloeiende expositie in molen Yume speelden beide wederom ook een rol van betekenis.

In Delfzijl

In Shunan-City
Tevens aanwezig


Ot en Sien


Yume  en Aeolus
         Foto's tentoonstelling Yume, overgenomen uit brochure Shinnanyo
© 2006 Trankiel