Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  
  Cultuur-
  verschillen


  Multiculturele

  organisatie

Oost & West

In de beleving van vele Nederlanders is Japan slechts een land dat zich aan gindse kant van de aardbol bevindt. Zo ver verwijderd dat men er feitelijk geen enkele werkelijke binding mee heeft, er zich ook niet echt een duidelijke voorstelling van kan maken.

Dit bleek onder meer in interviews die op de Nederlandse televisie werden gegeven door artiesten naar aanleiding van een optreden in Japan. In hoofdzaak bleef het bij de opmerking dat het zeer verschillend was aan wat ze normaliter op de westerse tour gewend zijn. Echter werd niet geheel duidelijk hoe en waarin dat verschil dan wel is gelegen.

En is het niet zo dat het in feite niet zozeer iets uitmaakt naar welk ander land men zich begeeft, met welk andere nationaliteit men een bepaalde vorm van samenwerken aangaat? Verschillen zullen er zijn!
Reeds waar het gaat om de meest triviale zaken des levens, zoals een elkaar be-groeten bijvoorbeeld, gaat die constatering zeker op. Een Duitser zal ongetwijfeld een iets gereserveerder houding etaleren dan de er in het algemeen op los kussende Nederlander dat doet. Om maar iets te noemen.

Er zal dan ook sowieso vaak sprake dienen te zijn van een enerzijds verduidelijken van het eigen gedrag, dan wel anderzijds een zich aanpassen aan de ander. Waarbij het vanzelfsprekend altijd zal afhangen van het hoe, waar en wanneer. Zo houden we bij het betreden van een kerk onze schoenen aan, maar passen ons aan door de schoenen uit te doen wanneer we een moskee betreden.

Hoewel het voorgaande vanzelfsprekend is, is er daarnaast nog een heel scala aan bestaande verschillen tussen culturen die of niet onmiddellijk duidelijk worden, dan wel om een geheel andere benadering vragen. Mag van een bezoeker uit Japan bijvoorbeeld worden verwacht dat hij of zij zich aan de Nederlandse cultuur aanpast en bij de eerste begroeting een kus geeft en dient de Nederlander op bezoek in Japan dit achterwege te laten en slechts een beleefde buiging maken?

In het licht van het geheel komen we ook niet heen om de term globalisering. Zal er, in een misschien nog verre toekomst, tevens sprake zijn van een globalisering qua culturen, of zullen we ieder voor ons toch het eigene behouden? Reeds valt al wel op dat er in deze steeds meer beweging zit in het behouden van de eigen cultuur, dat men toch in steeds sterkere mate wenst vast te houden aan eigen identiteit.

Ons spreekt dit onderwerp aan en het is mede daarom dat wij er op Trankiel aan-dacht aan wensen te besteden als vast onderdeel van de relatie zoals die op uiteen-lopend gebied tussen Groningen en Japan bestaat. Niet zozeer waar het gaat om zoiets als gedragscodes waar men rekening mee moet houden als men zaken met elkaar wenst te doen, maar veel meer waar het de omgang tussen mensen als u en ons betreft. Het leven van alledag.

Daarbij zijn wij in sterke mate afhankelijk van feedback en we zullen het dan ook bijzonder op prijs stellen indien u, als trouw bezoeker van Trankiel, ons dat zou willen laten toekomen, zodat we hier verder op in kunnen gaan en aan beide kanten hopelijk iets meer aan begrip voor de ander kunnen kweken.
Zullen we het samen doen?

© 2008 Trankiel