Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


YVONNE STRUYS EXPOSEERT

IN KUNSTHAL BART ART BOX

Wanneer men door het weidse Groninger land trekt, raakt men ontegenzeglijk onder de indruk van zowel haar natuur als van een veelheid aan historische en culturele bezienswaardigheden. De wierdedorpen die door ligging en vorm de herinnering levend houden aan lang vervlogen tijden waarin de zee nog meester was over het uitgestrekte en door wateren doorsneden vlakke land.
Deze en andere door rijke akkers en grazige weiden omgeven dorpen met in hun binnenste middeleeuwse kerken die getuigen van een rijk geestelijk leven.
Godshuizen die een zeer grote bekendheid genieten vanwege hun architectuur en de historische orgels die er veelal in worden aangetroffen. Doordat het majestueus instrument in dit gebied zo goed bewaard is gebleven, kan er met recht gesproken worden van Groningen als uniek orgelland.

Het zich op een tien kilometer ten noordoosten van de stad Groningen en in de nabijheid van het oude Damsterdiep gelegen Thesinge kent eenzelfde historie. Ook dit is één van die vele wierdedorpen en is in de vroege middeleeuwen ontstaan op een kwelderwal. In de 12de eeuw stichten de Benedictijnen er een klooster dat de naam Germania* kreeg en was gewijd aan de Heilige Felicitas. Drie eeuwen later werd dit Benedictijns klooster samengevoegd met die in het naburige Ten Boer. Als zoveel andere kloosters in het Groningerland werd het vrijwel geheel verwoest.
De kerk van Thesinge is een restant van de kloosterkerk die hier in de 13de eeuw werd neergezet. In de loop van de tijd is er nogal het een en ander aan deze kerk veranderd. Feitelijk is alleen het koor er van overgebleven en ook daar is nogal het een en ander verbouwd.

In de grote schuur van een zich buiten het dorp Thesinge gelegen klassieke Groninger boerderij hebben beeldend kunstenaar Bart Huysman en de in het onderwijs werkzame Anika van der Wijk vanaf 2007 een tentoonstellingsruimte ingericht: Kunsthal Bart Art Box. In de Grote Zaal zijn tot en met 13 maart 2011 werken van Yvonne Struys tentoongesteld. Een nog passender omgeving kan men zich nauwelijks voorstellen, want ook in het sterk de zinnen prikkelend werk van Yvonne Struys ontdekt men veel wat rechtstreeks kan worden verbonden aan dit Groninger land. Vanaf haar uitgesproken voorkeur voor het gebruik van natuurlijke materialen, het liefst oud en doorleefd, tot aan de bij haar aanwezige interesse in de geschiedenis van de medemens en al dat daarmee is verbonden. Aan hoe er ambachtelijkheid uit haar creaties spreekt en hoe ze er telkens in weet te slagen om het oude met het nieuwe te verbinden. Veelzeggend is het in deze dat ze bij haar atelier in Nieuwolda zelf papier schept uit pulppapier en dit gebruikt voor het maken van de inmiddels alom bekende grote 'Hemden'. 'Het is soms bijna monniken-, of beter nonnenarbeid', zo valt in de door Kunsthal Bart Art Box verstrekte informatie te lezen.

Graag maken wij gebruik van het aanbod om het slotgedeelte uit de beschikbaar gestelde informatie te citeren. Dit omdat het zo veelzeggend is.

Het werk van Yvonne Struys is een ontmoeting, een confrontatie ook, met een geheimzinnig gebied dat op de drempel lijkt te liggen naar een achterwereld, De achterwereld waar de sterfelijken van denken te weten wat zich daar afspeelt terwijl de wezens, de goden van deze wereld naar ons kijken. Centraal in de Grote Zaal van Kunsthal Bart Art Box staat het werk "Hemd: Faro comme l'ausello. Italiaans gedicht -13de eeuw." Met regels uit dit gedicht op de huid van het zelf geschept papier staat dit ruim twee meter hoog Hemd met blauwe reigervleugels indrukwekkend in de lange zichtlijn van de zaal.
Tekst en taal komen terug in de installatie "Omdat heimwee mij verwondt, want er is niemand om mij heen van het volk dat ik ken".
De trap opkomend naar de Vide ontvouwt zich een massa van stokken, blaadjes papier en hooiharken. De installatie neemt de ruimte van 6x10 meter in beslag. Kijk, ontcijfer en tracht te lezen, wees stil en verwonder, zeggen de blaadjes met elk een letter.
Alles is met elkaar verbonden. Yvonne Struys is de schepper, de kunstenaar die dit verwoordt.


( Cursieve tekst: Met dank aan Bart Art Box Foundation )


* De naam Germania vindt men in het dorp terug op de stellingkorenmolen uit 1825 die aan de Molenstraat is gelegen.Tien werken van Yvonne Struys

Bart Art Box Foundation,
Thesingerweg 4, Thesinge
Open: zaterdag en zondag, 13 tot 17 uur

Nog te zien tot en met 13 maart 2011


Zie ook: Bart Art Foundation

Yvonne Struys


© 2011 Trankiel