Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


BEELDEND KUNSTENAAR

YVONNE STRUYS

' Japan een wonderlijk mooi land'


Bij het betreden van haar atelier, gevestigd in de voormalige 'Samen op Weg' kerk te Nieuwolda, worden we in eerste instantie aangenaam getroffen door het geëxposeerde en menen vervolgens te mogen concluderen dat deze creaties van Yvonne Struys vanuit een diep in haarzelf geworteld gevoel voortkomen. Een gevoel dat zich misschien nog wel het best laat omschrijven als een, zij het onbewust, verlangen naar lang vervlogen tijden waarin het alledaagse leven nog grotendeels mede werd bepaald door de alom aanwezige goden, dan wel helden of heiligen.
Maar hebben we het met deze getrokken conclusie wel bij het rechte eind? Is de wereld die zich hier aan ons openbaart ook werkelijk in hoge mate een verbeelding van wat wij kennen uit talloze mythen en sagen, of is het toch veel meer? Het is een vraag die ons blijft bezighouden gedurende de tijd dat we voor het eerst in haar atelier aanwezig zijn. Een antwoord? Laten we zeggen dat die voorlopig verborgen blijft, aan het oog onttrokken door flarden mist.
Iets meer aan duidelijkheid komt er in deze wanneer we een bezoek brengen aan Yvonne Struys' eigen website. In een door Jana Loose geschreven introductie lezen we dat de kunstwerken, ondanks de verwijzingen naar een verleden, gezien kunnen worden 'als tijdloos, als droomachtige en verstilde "drempelmarkeringen" van de eeuwigheid.'
Jana Loose: 'Als Struys de diverse versleten, in onbruik geraakte stukken/overblijfselen van gebeurtenissen in een verleden- samenvoegt, vlecht zij hun oude verhalen ineen en schept een nieuw verhaal, een nieuwe mythe.'
Geboeid als we door het geheel zijn, besluiten we ons nog iets meer te verdiepen in het leven en werk van deze gepassioneerde kunstenaar. Niet alleen hebben we daarvoor het vele dat reeds over haar is gepubliceerd tot onze beschikking, maar daarnaast smaken we ook het genoegen om persoonlijk met haar kennis te mogen maken.
Yvonne Struys is zowel een reiziger in daad als in geest. Wat het eerste betreft begeeft zij zich bij voorkeur noordwaarts, zoals bijvoorbeeld naar de door haar geliefde Orkney's en Hebriden. Het is de daar nog aanwezige ruigheid en verlatenheid die haar inspireert, iets dat bijvoorbeeld terug is te vinden in haar werk Soft piled centuries, een citaat uit een gedicht van Seamus Heaney. dat een ode is aan de lange wordingsgeschiedenis van het turfland, zoals dat ook hier in Groningen ontstond. Het laatste komen we eveneens tegen in haar installatie dat ze als titel heeft meegegeven De weg is zo swoar, en zo wied en zo veer. Hoewel men hierin een strofe uit een Driekoningenlied herkent, herinnert verder niets in het werk aan de drie wijzen uit het oosten. Het zijn oude paardentuigen, zadels en turfbroden, die tezamen een verstild kunstwerk vormen. Een herinnering aan de beproevingen die de mensen destijds werkzaam in het veen moesten doorstaan.
Naast het landschap, de gedichten, de oude volksverhalen en mythen, is het de door haar verzamelde muziek dat Yvonne Struys zich nogal eens laat inspireren.


Op de dag dat wij voor het eerst een bezoek brengen aan haar atelier worden wij in het bijzonder getroffen door haar strijdhemden, die ogen als gedecoreerde harnassen en zijn geïnspireerd op kazuifels en kimono's. Werkelijk schitterende creaties van zelf geschept papier, waarop een laag bitumen is aangebracht. Ander materiaal waarvan gebruik werd gemaakt is bijvoorbeeld het op een matrasdek bevestigd leisteen, prachtige linosnedes en het in een statiehemd met Keltische motieven decoratief gebruikte paardenhaar.
In de collectie bevindt zich ook een amazonehemd. Strijdbare vrouwen en dus zeer wel passend..... Is het daarom gekozen? Het antwoord is kort en verrassend: 'Omdat het iets vrouwelijks heeft.'
Vanzelfsprekend willen we aan het eind graag iets meer horen over de kimono. Beperkt het zich slechts tot het kledingstuk, of is er misschien sprake van een bredere interesse in de Japanse cultuur? In bepaalde kunstvormen misschien?
En ook nu heeft ze een verrassend antwoord voor ons: 'Ik ga binnenkort op werkbezoek.'
Onder het genot van een kopje koffie gaan we nog even door over Japan, over kunst en cultuur, waarna we afscheid nemen van deze bevlogen beeldend kunstenaar die dan wel altijd op zoek is naar wat er eens was, dan wel leek te zijn, maar het slechts gebruikt om het nieuwe te scheppen.
Enige tijd later....

Yvonne is terug uit Japan en stuurt ons een door haarzelf geschreven verslag van deze reis. Het doet ons bijzonder veel plezier dat zij erin heeft toegestemd om de Japanse vertaling ervan in onverkorte versie op Trankiel te plaatsen.


MIJN REIS NAAR JAPAN

Een eerste kennismaking

In verband met mijn werk had ik al wel enkele keren met Japanners samengewerkt, maar het was nog nooit in me opgekomen om naar Japan te gaan.
Mijn inspiratiebronnen liggen namelijk in Noord Europa, meestal de uitgangspunten voor mijn reizen.
Toen een Tempel- en Tuinenreis werd aangeboden, was de beslissing niet zo moeilijk.
Het gaf me een goed gevoel om in een andere wereld te komen, andere gewoonten en gebruiken te zien. Mijn eerste indruk was: wat een schoon land en wat een aardige mensen.

.......................

                                                                                                         Voor het gehele verslag klik hier


Foto's van Japan

Yvonne Struys

Zie ook : Yvonne Struys


© 2008 Trankiel