Trankiel  Groningen - Japan
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


 

Als architecten beschouwen wij alles wat wij creëerden als onze kinderen.
Wanneer, dan een van die kinderen, reizend in een ver weg gelegen land de weg heeft verloren, er zelfs bijna het leven bij in dreigde te schieten, dan is het geweldig om te vernemen dat hij kon herstellen en nu zijn weg vervolgt.
Dit dankzij de inspanningen van Groningen Seaports, Noorderpoort Energy&Maritime, en verdere betrokkenen.

Blijf alstublieft nog een heel lange tijd van dit kind houden.

Mijn hartelijke dank.

Fumihiko Maki
   Maki-paviljoen, een geweldige aanwinst voor onze havens

         Harm Post, directeur van Groningen Seaports  GERESTAUREERD KUNSTWERK
  SIERT DE HAVEN VAN DELFZIJL

MAKI-PAVILJOEN AANGEKOCHT DOOR GRONINGEN SEAPORTS
EN OVERGEDRAGEN AAN NOORDERPOORT ENERGY & MARITIME

In het najaar van 1996 schitterde het door de uit Tokio afkomstige architect Fumihiko Maki ontworpen drijvend paviljoen op het Theaterfestival “A Star is born” in de provinciehoofdstad Groningen die nog steeds een belangrijk knooppunt van vaarwegen is.
De visie die er destijds reeds aan ten grondslag lag, was dat het op tweeërlei wijze een rol zou kunnen vervullen, namelijk als podium waar het publiek vanaf de waterkant naar kijkt dan wel als drijvende tribune waarop men plaats neemt om van een geboden voorstelling te genieten.
   

Zelf heeft de ontwerper het idee voor zijn kunstwerk als volgt omschreven:

“Ik heb geprobeerd iets te maken wat niemand ooit nog heeft gezien in de architectuur, want volgens mij heeft iedereen daar een ongearticuleerd verlangen naar.
Ik wilde een paviljoen maken dat op een wolk lijkt.
Vooraf was bepaald dat het een drijvend object zou moeten zijn en ik vond de wolk een toepasselijke vorm.”
   

Helaas raakte het door velen bewonderde Maki-paviljoen daarna al vrij snel in verval en zocht de stad allengs naar een koper die bereid zou zijn om het een geschikte bestemming te geven.


 Eems - Johannes Doornbos ©

Water en wolken. Het past zozeer bij het aan de Eems gelegen Delfzijl, bij haar haven en de zeevaart in het algemeen. Die mening is ook Groningen Seaports toegedaan en men besloot dan ook om het zozeer passend drijvend kunstobject voor een symbolisch bedrag aan te kopen. De stad Groningen verbond er echter wel een strikte voorwaarde aan: Het paviljoen dat destijds zoveel Stadjers en andere bezoekers aan het theaterfestival had weten te bekoren diende wel in originele staat terug te worden gebracht.
Hieraan werd graag voldaan. En zo kon het gebeuren dat het in verval geraakte paviljoen in december 2014 werd overgebracht naar de Farmsumerhaven waar het volledig gerestaureerd zou worden door de firma Heuvelman Ibis.

Maar daar bleef het niet bij, want er werd ook nog eens invulling gegeven aan hetgeen er al vanaf het begin als visie aan ten grondslag lag. Het op tweeledige wijze functioneel zijn werd zelfs nog verder uitgebreid.

Cultuurklimaat

“Kunst en economie zijn nauw met elkaar verbonden, “ zo laat directeur Post van Groningen Seaports ons weten. Om er vervolgens nog verder bij aan te geven dat een vestigingsklimaat van een regio of stad ook wel degelijk een goed kunst- en cultuurklimaat vereist. Anders is men als regio niet interessant voor nieuwe bedrijven en jonge talenten van de toekomst. “Een aansprekend cultuurbeleid resulteert dus in een aantrekkelijke vestigingsfactor voor nieuwe bedrijvigheid in onze havens.”

Vandaar nu het Maki-paviljoen?

“Ja, we hebben het ons een beetje eigen gemaakt om gerenommeerde kunstwerken op te knappen en een nieuw leven te geven. Het Maki-paviljoen past hier uitstekend in en is een geweldige aanwinst in onze havens.”

Het moment

Vrijdag 13 februari vond aan het begin van de middag officieel de overdracht plaats in de nabijheid van het Noorderpoort, voorheen ‘Zeevaartschool Abel Tasman’, en in aanwezigheid van wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen; directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum; Jannie Goense, directeur van het Noorderpoort; Harm Post, directeur Groningen Seaports en een aantal van de studenten.

Vanaf nu zal het bijzondere kunstwerk niet alleen een praktische functie hebben als roeiplatform voor de studenten, maar zal het ook door Groningen Seaports en het Noorderpoort worden gebruikt voor relatiemanagement. Daarnaast gaan de gedachten onder andere ook al uit naar het eerstvolgende DelfSail evenement, wanneer honderdduizenden liefhebbers van tallships en andere schepen hun weg naar Delfzijl weer zullen weten te vinden.
Met andere woorden: Cultuur, economie, onderwijs en GroningenSeaports komen met de aankoop van het Maki-paviljoen op een zeer te appreciëren wijze samen.

 
 Veelzeggend is de reddingsboei
Harm Post, directeur van Groningen Seaports
Groningen Seaports, beheerder van twee havens in Noord-Groningen, timmert behoorlijk aan de weg.
De bedrijvigheid in met name de Eemshaven, maar ook in de haven van Delfzijl, is in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Maar Groningen Seaports heeft niet alleen aandacht voor economische ontwikkelingen. Daarnaast is het ook een ware uitdaging voor het bedrijf om economie en ecologie met elkaar samen te laten gaan. De (groene) Havenvisie vormt hiervoor de basis.

Lees meer: Groningen Seaports


 

Voor nog meer foto's, klik hier


  KORTE INTRODUCTIE

van

 FUMIHIKO MAKI
 


De in 1928 te Tokio geboren Fumihiko Maki , genoot zijn opleiding aan Tokyo University, Cranbrook Academy of Art en aan de Harvard Graduate School of Design. Voorafgaand aan de terugkeer naar zijn geboortestad, om daar een eigen kantoor te openen, was Maki werkzaam voor SOM en Serl Jackson and Associates en het planningkantoor van Washington University in St. Louis.

Daarnaast doceerde Maki tijdens zijn verblijf in de VS architectuur en stedenbouwkunde aan Harvard en Washington University. Teruggekeerd in Japan kreeg hij een aanstelling als hoogleraar aan Tokyo University, waar hij tot het jaar 1987 architectuur zou doceren. Verder gaf hij dan ook nog colleges in zowel de Verenigde Staten als in Europa, en schreef hij zijn collective writings die gepubliceerd zouden worden in “Nurturing Dreams”, van MIT Press (2008)

Fumihiko Maki werd veelvuldig onderscheiden:

1988 de Wolf Prize in Israël
1990 de Thomas Jefferson medaille voor Architectuur
1993 de gouden medaille van de UIA en in hetzelfde jaar werd hij door Harvard University geëerd met de Prince of Wales Prize voor stadsplanning
1999 de Arnold Brunner Prize van de American Academy of Arts and Letters en de Praemium Imperial van de Japan Arts Association

Hoogtepunten in de reeks aan onderscheidingen die hem gedurende zijn carrière ten deel vielen, waren ongetwijfeld:

1993 de Pritzker Price die wordt beschouwd als de Nobelprijs in de architectuur
2011 de AIA Gouden Medaille waarmee het American Institute of Architects hem eerde.


Voor meer,zie: MAKI AND ASSOCIATES Zie verder:  - Dennis Sharp over het paviljoen - Foto's
   
   - Opinie: Maki-paviljoen kan veel goeds brengen
 

© 2015 Trankiel