Trankiel  Groningen - Japan
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


OPINIE

Maki-paviljoen kan veel goeds brengen

Met het binnenhalen van het Maki-paviljoen door Groningen Seaports is er niet alleen een schitterend kunstwerk toegevoegd aan het totaalbeeld van de haven van Delfzijl, maar is er daarmee ook een happy end gekomen aan de lijdensweg die het internationaal zozeer geprezen ontwerp moest afleggen.

Zo viel er eind juli 2008 in het Dagblad van het Noorden te lezen, dat het toen naar het Winschoter-
diep versleepte en in een deplorabele staat verkerende paviljoen door een kunstenaar was gekraakt.
De raadsleden Jan Evenhuis, VVD, en Jan Seton, CDA, waren van mening dat de gemeente het in feite zelf had uitgelokt door het na de manifestatie “A Star is Born” zó te verwaarlozen. Had het niet in de bedoeling gelegen om het vaker te gebruiken? Werd er niet gesproken over een trektocht door West-Europa? En was het niet zo dat er van al die vele plannen nooit meer iets werd gehoord?

Een geschokte Fumihiko Maki laat het gemeentebestuur weten dat hij het ten zeerste zou betreuren als zijn paviljoen weg moet uit de stad waarvoor hij het heeft ontworpen. Er verder aan toevoegend dat het destijds zijn idee was dat de stad het elke zomer zou gebruiken voor festivals en culturele feesten.

Dankzij het lovenswaardig initiatief van Groningen Seaports is er na bijna twee decennia nu een eind gekomen aan al het de stad Groningen onwaardige gedoe en heeft het paviljoen een zeer welverdiende plaats gekregen in de haven van Delfzijl.

Een plek die in velerlei opzicht niet passender kan zijn. Zo onderhoudt Delfzijl een innige band met de Japanse zusterstad Shunan City, bevinden er zich twee aan Japan verbonden bedrijven, Delamine en Teijin Aramid, op het chemiepark en versterkt het daarnaast ook nog eens het internationale karakter dat een zeehaven eigen is.

Refererend aan het grote belang van een aansprekend cultuurbeleid, zoals dat onlangs door directeur Harm Post van Groningen Seaports werd verwoord, mag er worden verwacht dat het Maki-paviljoen ook die rol zal vervullen zoals het de ontwerper ervan steeds voor ogen heeft gestaan. Mogelijkheden zijn er te over.
Zo kan het op zomeravonden gebruikt worden voor het geven van klassieke concerten ter hoogte van de jachthaven.
Of voor een avondje wereldmuziek , jazz, pop ….
En wat te denken van een mooie dansvoorstelling op het water...

Niet alleen zal dit het cultuurgehalte van de havenplaats verhogen, maar het zal daarbovenop ook nog eens tegemoetkomen aan de door het gemeentebestuur gekoesterde en herhaaldelijk uitgesproken wens om de binding met het water te versterken. En ... meer mensen naar Delfzijl te lokken.

Voor een kwalitatief hoogstaande voorstelling zal dat laatste dan zeker lukken.


   Trankiel - Februari 2015   Zie verder:  - Gerestaureerd kunstwerk siert de haven van Delfzijl
   
   - Dennis Sharp over het paviljoen - Foto's


 

© 2015 Trankiel