Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

STRIPTEKENAAR JAN KRUIS SIGNEERT

IN MUSEUM STAD APPINGEDAM

Ter gelegenheid van de Rabobank Museumdag komt de populaire striptekenaar Jan Kruis naar Museum Stad Appingedam om aldaar het tweede en laatste deel van zijn nieuwste boek 'Woutertje Pieterse' te signeren. Het overbekende verhaal van die kleine kwajongen uit Amsterdam, zoals dat ruim een eeuw geleden werd geschreven door Multatuli – pseudoniem voor Eduard Douwes Dekker ( 1820-1887) – die furore maakte met zijn 'Max Havelaar'. Een aanklacht tegen het zeer corrupte regeringssysteem in het toenmalig Nederlands-Indië, dat wordt gezien als een van de meest vooraanstaande Nederlandse literaire werken.
Foto: Sake Elsinga ©

Woutertje Pieterse, dat pas na zijn overlijden in 1887 werd uitgegeven, verschaft de lezer een indrukwekkend beeld van de diverse klassen zoals die destijds deel uitmaakten van de 19de-eeuwse burgermaatschappij. Multatuli's meesterwerk is door Jan Kruis uiterst zorgvuldig bewerkt en in stripvorm uitgegeven.
Het Museum Stad Appingedam is dan ook zeer verheugd dat deze striptekenaar, die vooral bekend is geworden door zijn humorvolle 'Jan Jans en de kinderen', op zaterdag 30 oktober voor een signeersessie naar Appingedam zal komen. Des te meer omdat het zo wonderwel past in de sfeer van de huidige expositie 'Stijl en Smaak rond 1900'. Het museum aan de Wijkstraat is geopend vanaf 's morgens tien tot vijf uur in de middag.Rechts:

Striptekenaar Jan Kruis aan het werk.
Foto: Hans Huisjes ©


Zie ook:

Expositie 'Stijl en Smaak rond 1900'

'Stijl en Smaak rond 1900'
GOED VERLOPEN SIGNEERSESSIE

IN MUSEUM STAD APPINGEDAM

Het sfeervolle museum in het hartje van Appingedam mocht zaterdag 30 oktober in de boeken noteren als een uiterst geslaagde en goed bezochte dag. Wanneer wij er tegen het eind van de middag arriveren, heerst er nog een gezellig drukte in de diverse kamers. Wat ons daarbij meteen opvalt is de jeugdige belangstelling voor de expositie 'Stijl en Smaak rond 1900'.

Kinderen en hun ouders. Het past zo wonderwel bij striptekenaar Jan Kruis, die op deze dag naar het museum in de Fivelstad is gekomen voor een signeersessie.
Kruis die met de strip 'Jan Jans en de kinderen' al het hart van generaties heeft veroverd. Zelf herinner ik me nog levendig de tijd dat onze kinderen ervan genoten en het dan vervolgens een prooi van vader werd. Een kwart eeuw geleden! Maar nog altijd is de strip uiterst populair. Hoezeer mag blijken uit het feit dat er nu al veertig jaar lang iedere week een nieuwe aflevering van 'Jan, Jans en de kinderen' in de Libelle verschijnt. In opdracht van het weekblad schreef en tekende Jan Kruis decennia lang alles zelf. In 1999 kwam daar echter een einde aan met de verkoop van alle rechten aan het blad.
De populaire serie werd overgenomen door 'Studio Jan Kruis', een tekenaars collectief onder de rokken van Libelle. Bekende namen binnen dit collectief zijn Gerben Valkema, die het overgrote deel van het tekenwerk voor zijn rekening neemt, en tekstschrijver Herman Roozen.
Kruis maakte daarna op geheel vrijwillige basis nog wel twee stripboekjes voor de Leprastichting, maar echt werken in opdracht was er vanaf toen niet meer bij.

Hoe begenadigd Jan Kruis als striptekenaar wel niet is, wordt ons wederom duidelijk tijdens een bezoek aan de tentoonstelling 'Het Theater van Jan Kruis' in het Nederlands Stripmuseum in Groningen. Zeer terecht mocht hij tijdens de opening ervan, op 26 februari 2010, dan ook uit handen van de toenmalige cultuurminister Ronald Plasterk de eerste Marten Toonder prijs in ontvangst nemen. Als een eerbetoon aan zijn gehele oeuvre!
Op deze tentoonstelling in Groningen is er tevens werk met een meer kunstzinnig karakter van hem te bewonderen. Naast geschilderde portretten van beroemde Nederlanders, zijn de prachtige illustraties uit 'Woutertje Pieterse' eveneens een ware lust voor het oog.

Het door Multatuli geschreven 'Woutertje Pieterse' beleefde dankzij Jan Kruis een reeds veel geprezen heruitgave. Vanwege de veelheid aan materialen en de diverse technieken, die er zijn gebruikt om het verhaal tot leven te brengen, is het boek al in de pers beschreven als een 'beeldende multimediashow'. Hijzelf noemt het 'de personages laten acteren'. Vandaar ook de titel van de expositie in het Nederlands Stripmuseum: Het 'Theater van Jan Kruis.'
Wat de lay-out betreft, kan worden opgemerkt dat sommige passages zijn 'verstript' met tekstballoons. Deze zijn geplaatst naast gebruikelijke tekstblokken. Aan de inhoud van de oorspronkelijke tekst werd echter in het geheel niets veranderd. Wel nam Kruis de vrijheid om er nog een eigen slothoofdstuk aan toe te voegen: 'Woutertje Pieterse III'. De bewerkingen, zoals ook staat aangegeven op de cover van het boek, hebben dan ook louter betrekking op de vorm en de hoofdstukindeling van het verhaal.

En dan nog even samen op de foto

In het museum signeerde hij behalve het in twee delen uitgegeven verhaal over Multatuli’s Woutertje Pieterse, ook zijn eigen biografie en de jubileumuitgave van Libelle '40 jaar Jan, Jans en de kinderen’. Het feit dat deze Libelle-uitgave niet door hem was meegenomen, bezorgde de naburige boekhandel een gouden dag. Halverwege de middag was het boek daar uitverkocht!
Zelf was de striptekenaar dan ook beslist tevreden over deze dag in 'Daam'. Niet alleen werd het geheel door hem ervaren als uiterst leuk en gezellig, maar waren het vooral de fijne contacten met zijn publiek die door hem op prijs zijn gesteld. Hij liet zich op deze dag terzijde staan door collega Hans Huisjes, die via zijn redactionele werk voor het Nederlands Stripmuseum in Groningen eveneens betrokken was bij de samenstelling van de tentoonstelling 'Het Theater van Jan Kruis'. Bedacht en vormgegeven door Frans Le Roux.

Keren we tot slot even terug naar het Museum Stad Appingedam, uitermate benieuwd als we zijn naar de beleving van deze dag door directeur drs. Cynthia Heinen.
Ze geeft aan uiterst tevreden te zijn met de 168 bezoekers die ze op 30 oktober in haar museum heeft mogen ontvangen.
Heinen: 'Afgaande op reacties van bezoekers was het vooral verrassend. Zij die voor het museum waren gekomen, werden verrast door de aanwezigheid van Jan Kruis. Mensen die speciaal voor hem naar hier waren gekomen, gaven aan dat ze verrast werden door het museum. Kort samengevat: Een geslaagde dag!'


Expositie 'Het Theater van Jan Kruis' loopt nog tot en met 30 januari 2011

Zie ook: Nationaal Stripmuseum Groningen

Museum Stad Appingedam

Jan Kruis


© 2011 Trankiel