Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


DE EEMSHAVEN - GRONINGEN SEAPORTS ( 3 )

Projecten Julianahaven

Overzicht van de Eemshaven met op de voorgrond de Julianahaven. Momenteel wordt er hard aan een drietal projecten in dit havenbekken gewerkt. Ten eerste wordt het laatste deel van de bulkkade verlengd met 350 meter.
Deze werkzaamheden verlopen volgens planning.
Ook zijn inmiddels de voorbereidingen opgestart voor het verplaatsen van de rorobrug naar de noordwest hoek van de Julianahaven. Naar verwachting wordt de verplaatsing dit jaar uitgevoerd.
Het laatste project in de Julianahaven is de aanleg van de oliesteiger voor Vopak. De aanbesteding van deze steiger heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij de combinatie Kraaijeveld - de Klerk de laagste inschrijver was. De uitvoering hiervan is dit jaar en de deeloplevering van de steiger staat gepland op 31 december 2011.
Wilt u een kijkje nemen in de Eemshaven?
Grijp uw kans op zaterdag 19 februari!


De provincie Groningen biedt u in samenwerking met Groningen Seaports de unieke mogelijkheid een rondrit te maken langs alle projecten in de Eemshaven die te maken hebben met energie. U brengt dan onder andere een bezoek aan het Energy Park Eemshaven, waarbij een gids van Groningen Seaports meer zal vertellen over de bouw van de nieuwe energiecentrales. De excursie duurt een uur. Voor deze excursie moet u zich aanmelden via www.groningen-seaports.com/energie-excursie. Na opgave krijgt u een e-mailbericht over waar wij u in de Eemshaven verwachten, hoe laat uw excursie begint en andere praktische informatie.

Op 2 maart aanstaande vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Om u te laten zien waar de provincie verantwoordelijk voor en betrokken bij is, organiseert zij in januari en februari een aantal open locaties. Groningen is dé energieprovincie van Nederland. Derhalve is energie dan ook één van de belangrijkste pijlers van het beleid van de provincie Groningen. Voor het klimaat én om de economie te stimuleren. De provincie wil een belangrijke bijdrage leveren aan energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide).
De energiesector zorgt ook voor veel extra banen in het Noorden. In de Eemsdelta, de regio waarin de energieproductie het hoogst ligt, groeide de werkgelegenheid over de afgelopen jaren met 3,8 procent. Binnenkort komt een derde van de elektriciteitsproductie van Nederland uit Groningen.


Hulpstoomketel voor Eemscentrale

De Eemscentrale van Electrabel Nederland n.v. in de Eemshaven krijgt een nieuwe hulpketel. Er wordt momenteel druk gewerkt aan de aanleg hiervan. Met de bouw is een bedrag van circa drie miljoen euro gemoeid. Door ontwikkelingen binnen de energiemarkt en veranderde inzet van elektriciteitscentrales veranderen ook de eisen aan de eenheden van de Eemscentrale en de inzet van hulpstoomcapaciteit. De eenheden moeten flexibeler kunnen worden ingezet.

Voorheen moesten er altijd eenheden in werking blijven om snel te kunnen schakelen als de vraag naar elektriciteit groeit. Met de nieuwe hulpketel is het mogelijk om alle eenheden snel te starten. Voor het opstarten van de eenheden is veel stoom nodig. De extra hulpketel kan tot 33 ton stoom p/u produceren en maakt het mogelijk om alle units snel en tijdig, vanuit nul, weer in de lucht te krijgen op het moment dat er behoefte is.


Met de inzet van de hulpstoomketel op de Eemscentrale kan de Maxima-centrale ( Lelystad ), die een hoger rendement heeft, optimaal worden ingezet. Hiermee wordt op jaarbasis een besparing van 2,2 miljoen m3 aardgas gerealiseerd. Dat is het jaargebruik van ongeveer 1400 Nederlandse huishoudens. Met deze milieuverbetering komt Electrabel mogelijk in aanmerking voor een investeringssubsidie die speciaal voor energiebesparende maatregelen is afgekondigd.

Voor de toekomst is de verwachting dat het juist de duurzame opwekking van elektriciteit zal zijn, die het noodzakelijk maakt dat de centrales van Electrabel flexibel inzetbaar zijn. Naar verwachting wordt de hulpketel maart 2011 opgeleverd.


'Pionier' Marico al 25 jaar in de Eemshaven

BV Scheepvaart- & Handelmaatschappij MARICO, één van de pioniers van de Eemshaven, viert op 16 maart haar 25-jarig jubileum. In 1986 startte Marico namelijk een nevenvestiging op in de Eemshaven met Bert Hoekstra als eerste werknemer. Zestien jaar daarvoor werd het bedrijf opgericht in Groningen, waarna het later verhuisde naar Schiedam, waar nu nog steeds het hoofdkantoor gevestigd is.

De eerste werkzaamheden in de Eemshaven betroffen verschepingen van gecondenseerde melk in blik - verscheept in doosjes en niet in containers - naar Griekenland. Zo werd de basis gelegd. In het jaar 2006 werd Marico Expeditie BV in de Eemshaven opgericht. Inmiddels is deze vestiging van Marico in de Eemshaven uitgegroeid naar 6 werknemers, waarvan er 3 werkzaam zijn bij het agentschap en 3 bij de expeditie.

Tegenwoordig bestaan de werkzaamheden uit het voeren van agentschappen voor diverse rederijen - voor verschepingen van onder meer zout, gerst, mout en asfalt - werkzaamheden op het gebied van de offshore windenergie en expeditieactiviteiten. Daarnaast is Marico sinds 2006 ook actief in luchtvracht met een vestiging in Amsterdam. Zo opereren ze wereldwijd in 'door-to-door' vrachten, over zee, over de weg en door de lucht.

Uiteraard besteedt Marico aandacht aan hun 25-jarig jubileum. Op 16 maart 2011 zal de burgemeester van de gemeente Eemsmond de speciale jubileumvlag hijsen. Verder is Marico voornemens om in juni nog meer aandacht te besteden aan het jubileum.


Het gezicht in de Eemshaven ...

In deze rubriek "het gezicht in en achter de Eemshaven" laten we u kennismaken met personen die opvallend maar ook onopvallend aanwezig zijn in de Eemshaven. Met hun aanwezigheid dragen ze een steentje bij aan de enorme ontwikkelingen die de Eemshaven op dit moment meemaakt.  
Groningen Seaports is ze hiervoor dankbaar en wil ze op deze manier even in het zonnetje zetten. In deze rubriek een korte nadere kennismaking met ondernemer Willem Straat.


Willem Straat (29), geboren en getogen in Uithuizermeeden bepaalt in feite met zijn gebouw 'Nijlicht' al het gezicht van de Eemshaven. Samen met ondernemer Benus en architect Rene Wubs heeft hij dit project opgezet. Het gebouw is nagenoeg klaar en binnenkort zullen er dan ook diverse 'kantoren' een uitvalsbasis hebben voor hun werkzaamheden die gericht zijn op de Eemshaven. Willem Straat heeft bouwtechnische bedrijfskunde gestudeerd in Tilburg en is sinds 2006 ondernemer. Hij is de oprichter van het bedrijf Bouwstrategie te Groningen wat zich richt op plan- en projectontwikkeling. Naast het project Nijlicht heeft hij diverse andere projecten in zijn portefeuille waaronder het kabelbaanproject Flyover Groningen, horecagelegenheid 'Oberland' nabij de Euroborg en hotel Eckhardt en Hunzego ten behoeve van de tijdelijke werknemers vanuit de Eemshaven. Tevens is zijn naam verbonden aan verschillende herbestemmingen en nieuwbouwprojecten en de studie inzake de herontwikkeling van Weiwerd tot brainwierde. Dit laatste samen met de Hanzehogeschool Groningen. Willem Straat werd tijdens de in januari plaatsgevonden nieuwjaarsreceptie van Groningen Seaports 'gebombardeerd' tot mister Eemshaven. Als dat geen gezicht van de Eemshaven is .....


Buit afvalproject Noordelijke wateren: 34.000 kg afval

De Noordzee wordt helaas nog steeds als afvalbak gebruikt en hierdoor verontreinigd. Om iets aan deze vervuiling te doen is door KIMO in enkele havens een vuilvisproject opgezet onder de noemer "Fishing for Litter". Groningen Seaports verleent hier haar medewerking aan. In het afgelopen jaar is met steun van lokale vissersboten maar liefst 34 ton ( ruim 180 bigbags ) aan zwerfvuil uit de noordelijke wateren 'gevist'.
Binnen dit project, waarin vissers, ondernemers, havens en andere lokale en regionale overheden participeren, worden door vissersschepen bigbags mee naar zee genomen, die aldaar worden gevuld met afval zoals plastics, verfblikken, autobanden, netten, computers, etc., die ze meevangen tijdens het vissen. In zowel de Eemshaven als ook in de haven van Delfzijl kan het afval gratis worden afgegeven, waarna het op kosten van het project wordt opgehaald en verwerkt.
Ook worden er regelmatig analyses gemaakt van al het opgeviste vuil en het is mede aan de hand van die resultaten dat er door wetenschappers en beleidsmakers bepaald kan worden wat de staat van de vervuiling van de Noordzee is.

Op dinsdag 1 februari jl. heeft secretaris Bert Veerman van het Kimo aan Harm Post, directeur van Groningen Seaports, een bokaal overhandigd als dank voor het feit dat Groningen Seaports voor de tweede maal gedurende een periode van vier jaar het "KIMO vuilvisproject" steunt.
Kimo is een Europese milieuvereniging van kustgemeenten. Zij probeert haar doel, schonere zeeën, onder andere door lobbywerk en het vuilvisproject te realiseren en heeft meer dan 120 leden in 14 landen.

Korte berichten

Weetjes over nieuwe MKB

O.K. Invest

Het O.K. Businesspark Eemshaven is weer een fraai gebouw en enkele dienstverleners rijker. Met enige vertraging door de vorst is het eerste bedrijfsverzamelgebouw op deze locatie opgeleverd. Het moderne gebouw bestaat uit zes bedrijfsunits, waarvan er binnenkort vier zullen worden betrokken. De units zijn circa 130 m2 groot en hebben een begane grond en verdieping. De begane grond is uitermate geschikt om als bedrijfsruimte of opslag te gebruiken en de verdieping als kantoor. De nieuwe gebruikers van de units zijn de bedrijven Xelvin, Technosupport en Eemsdelta Parkdiensten, die alle zijn betrokken bij diverse activiteiten in de Eemshaven.

BoogTools

Het bedrijf BoogTools is sinds eind 2007 in de Eemshaven gevestigd aan de Robbenplaatweg 15a met als voornaamste activiteit groothandel, de verhuur van tijdelijke huisvesting waaronder ook kantoor– en cursusruimte en opslagterrein op een locatie van 2000m2. Al snel bleek de onderneming te krap in het jasje te zitten en was de noodzaak voor uitbreiding aanwezig. Inmiddels is recentelijk een nieuwe bedrijfshal opgeleverd die onderdak biedt voor diverse industriële dienstverleners die actief zijn in de Eemshaven, met name op het Energypark. En zo zijn de activiteiten van BoogTools uitgegroeid tot een locatie van ruim 10.000m2.

Jan Snel Group

Jan Snel is sinds 2008 gevestigd op het MKB Park Eemshaven en is een bedrijf dat gespecialiseerd is in flexibel bouwen. Het Energy Village Hotel, dat recentelijk in Uithuizen werd geopend, is één van de bouwprojecten die Jan Snel heeft uitgevoerd. Dit tijdelijke hotel biedt onderdak aan werknemers uit de Eemshaven, met name aan bouwvakkers die aan de verschillende bouwprojecten werken. Het Energy Village Hotel blijft zeker tot 2016 staan.


 naar De Eemshaven - Groningen Seaports (2)


© 2011 Trankiel