Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


DE EEMSHAVEN - GRONINGEN SEAPORTS ( 2 )


Koning Winter deert bouwactiviteiten Energy Park niet

Ondanks de winterse omstandigheden van de laatste weken gaan de bouwactiviteiten op Energy Park Eemshaven volop door. De kades rond de te verlengen Wilhelminahaven krijgen steeds meer vorm. Met name aan de zuid- en oostzijde worden de contouren steeds duidelijker. Echter ook de werkzaamheden aan de noordkade vorderen inmiddels in rap tempo. Vanwege de winterse omstandigheden zet de BAM daar nu zelfs verwarmde systeembekisting in om geen enkele vertraging op te lopen. Daarnaast bouwen ook RWE en Nuon vol door. Bij beide bouwprojecten worden de contouren ook steeds meer zichtbaar. De liftschachten van de RWE centrale vormen al enige tijd de skyline met een hoogte van circa 110 meter, maar inmiddels begint de rest van de centrale ook aan hoogte te winnen. Dit geldt tevens voor de Nuon Magnum centrale. Dat de bouw van beide centrales vordert, is niet alleen aan de feitelijk bouw zelf af te zien, maar ook aan het toenemende verkeer in en rond de Eemshaven. Het wordt er op de wegen steeds drukker met personeelverkeer en transporten voor Nuon en RWE. Door het toenemende verkeer wordt de controle en coördinatie ook steeds intensiever.
Volop bouwactiviteiten dus op Energy Park Eemshaven en derhalve voorlopig geen vorstverlet voor de bouwvakkers die daar werkzaam zijn.

Energy Park Eemshaven met een overzicht van de verschillende bouwprojecten:
Op de voorgrond de centrale van RWE in aanbouw, rechtsboven de Nuon Magnum centrale, linksboven en in het verlengde van RWE de Wilhelminahaven.


Julianahaven bulkt van de activiteiten

Aan de bulkkade laadt de 'Spaarnegracht' in opdracht van Wijnne Barends' logistics containers voor transport naar Amerika. Ook aan de bulkkade, bij Theo Pouw, wordt een grote bulkcarrier volgeladen met gerecyclede bouwstoffen. Verder vinden er volop logistieke activiteiten plaats op het gebied van offshore windindustrie. Tenslotte is op onderstaande foto nog de ‘Disney Dream’ te zien, het grootste cruiseschip dat ooit in de Eemshaven lag afgemeerd. Het luxueuze schip lag korte tijd aan de kade bij Wagenborg.En verder nog ...


Port Security in de Eemshaven
 
De bezoeker van de Eemshaven heeft in de afgelopen jaren kunnen merken dat de havenbeveiliging een grotere rol is gaan spelen. Door allerlei internationale ontwikkelingen is binnen Europa bepaald dat alle schepen en havens een bepaald beveiligingsniveau moeten hebben.
In Nederland is de burgemeester van een havengemeente verantwoordelijk gesteld voor de havens en de uitvoering van maatregelen daarin. De huidige burgemeester van de gemeente Eemsmond heeft haar verantwoordelijkheden grotendeels doorgegeven aan de havenmeester van Groningen Seaports. Hij ziet er op toe dat bedrijven zich goed aan de "Havenbeveiligingswet" houden. Voor u als bezoeker van de havens betekent dit dat veel van de kades waar u eerder nog vrij toegang toe had tegenwoordig zijn afgesloten. Een kadebeheerder zal, op grond van de wettelijke bepalingen, mensen die onbevoegd op de kade verblijven, weg moeten sturen. Groningen Seaports merkt in haar omgevingscommunicatie steeds vaker dat de burgers het jammer vinden dat de haven meer en meer op afstand komt. Om deze reden wordt nu onderzocht of er mogelijkheden zijn om 'de omgeving' veilig van onze mooie havens te laten genieten, zonder dat dit de beveiliging van de schepen en de kades beïnvloedt.


Steeds meer laad- en losfaciliteiten in de 'Westlob'

De Eemshaven is één grote bouwput, niet in de laatste plaats vanwege de immense bouwactiviteiten in het oostelijke deel van de Eemshaven. Maar ook aan de andere kant van de haven, in de zogenoemde 'Westlob', worden forse investeringen gedaan in indrukwekkende infrastructurele bouwprojecten. In elk havenbekken worden momenteel nieuwe laad- en losfaciliteiten gecreëerd. Een overzicht:

Beatrixhaven

De tweede fase van de Beatrixhaven is inmiddels op diepte en het totale havenbekken is nu circa 700 meter lang met 700 meter kade aan de zuidkant. Momenteel vinden de afrondende werkzaamheden plaats aan de tweede fase. Er wordt gewerkt aan bestrating van het kadeterrein en de aanleg van de overige infrastructuur, zoals riolering, verlichting en waterleiding.
Verder zijn de voorbereidingen voor de aanleg van de volgende fasen van de Beatrixhaven ook al in volle gang. Afhankelijk van markt- en of klantwensen zal de Beatrixhaven mogelijk alsnog met 1 of 2 fasen worden verlengd. Groningen Seaports ziet daarbij mogelijkheden om rond de verlengde haven bedrijven te faciliteren die actief zijn in de offshore windindustrie.

Julianahaven

De verlenging van de bulkkade aan de noordzijde van de Julianahaven is inmiddels onder constructie. Het betreft hier de vierde en laatste fase van de Julianakade, die nu met 350 meter verlengd wordt. Daarmee komt de totale lengte van de bulkkade dan op circa 1100 meter. Naar verwachting zal dit in het derde kwartaal van 2011 voltooid zijn.
Verder worden op de kop van de Julianahaven, vooruitlopend op de definitieve investeringsbeslissing van Vopak, de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een vingerpier met laad- en losarmen en de verplaatsing van de rorobrug naar de noordwest hoek van de Julianahaven. Hiermee wordt in het eerste kwartaal van 2011 begonnen.
 
Emmahaven

In de Emmahaven is de nieuwe drijvende steiger inmiddels opgeleverd. De oude steiger is niet alleen vervangen, maar ook is de nieuwe uitgebreid met twee extra elementen waardoor er nu ongeveer 700 meter aan ligplaatsen beschikbaar is.
Momenteel wordt er ook nog eens een nieuwe dienstensteiger aangelegd in de Emmahaven. Deze komt ter hoogte van het kantoorgebouw Nijlicht en zal ondermeer plaats bieden aan de loodstenders van het Loodswezen en de nieuwe snelle RIB's van Groningen Seaports.


Studie uitbreiding Eemshaven in onderzoek

Op dit moment onderzoekt Groningen Seaports, samen met de gemeente Eemsmond en de Provincie Groningen, de mogelijkheden voor een uitbreiding van haar activiteiten in het gebied ten zuidoosten van de Eemshaven. Het gaat hier om een uitbreiding van niet-watergebonden bedrijventerreinen. In eerste instantie wordt een uitbreiding van 45 hectare onderzocht. De uitbreiding is nodig omdat een aantal energiegerelateerde bedrijven zoals datacenters, zich op korte termijn nabij de Eemshaven wil vestigen. Op de wat langere termijn zal er worden bestudeerd hoe het gebied uit te breiden naar 200 hectare.


Foto's: Beschikbaar gesteld door Groningen Seaports

Zie voor meer: Groningen Seaports


 naar De Eemshaven - Groningen Seaports (1)

 naar De Eemshaven - Groningen Seaports (3)© 2010 Trankiel