Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


De Groninger zeehavens zijn in beweging. Nieuwe bedrijven vestigen zich en er wordt volop gebouwd. Groningen Seaports informeert frequent over de laatste ontwikkelingen in de Eemshaven. Trankiel zal vanaf nu aandacht besteden aan deze ontwikkeling en zich daarbij in het bijzonder richten op hetgeen direct dan wel zijdelings te maken heeft met de eigen doelstelling.
Voor een meer uitgebreide informatie over de in uitvoer zijnde werkzaamheden verwijzen wij naar de website van Groningen Seaports.


DE EEMSHAVEN - GRONINGEN SEAPORTS


Nuon Magnum gaat de hoogte in

De werkzaamheden op het Nuon Magnum-terrein in de Eemshaven vorderen gestaag. Inmiddels zijn de funderingen zover gevorderd dat binnen afzienbare tijd de eerste bouwwerken de hoogte in gaan. Het aantal medewerkers op de bouwplaats neemt dan ook zienderogen toe. Deze verdienen uiteraard een goed onderkomen gedurende de tijd dat zij werken aan de realisatie van de centrale. In het tot de gemeente Delfzijl behorend dorp Wagenborgen wordt daartoe een tijdelijk projecthotel gebouwd.. Naar verwachting kunnen de eerste medewerkers begin januari hun intrek nemen in dit hotel dat de naam Envilla zal dragen.

Nuon FIP is één van de vier onderaannemers van de Japanse hoofdaannemer Mitsubishi. FIP staat voor een gevormd consortium van het Belgische Fabricom, het Italiaanse Irem en het Franse Ponticelli Frères.
Dit consortium is verantwoordelijk voor de montage van alle elektrische en mechanische componenten in de installatie en de uitvoer van alle voorbereidingen voor de testfase en de inbedrijfsstelling.
FIP bouwt op dit moment aan een 'modular pre-assembled pipe racks' ( PAR's ). Dit zijn modulair gebouwde staalconstructies waarop de leidingen en kabels komen te liggen. Na voltooiing ondersteunen ze maar liefst 19 kilometer aan pijpleidingen en kabels.

Nuon organiseert op zaterdag 30 oktober a.s. een open dag in de Eemshaven. Belangstellenden zijn dan van harte welkom in de in aanbouw zijnde elektriciteitscentrale Nuon Magnum.En verder nog ...


Kantorencomplex Nijlicht

De bouw van Nijlicht, het nieuwe kantorencomplex in de Eemshaven, vordert gestaag en ontpopt zich steeds meer als het visitekaartje van de Eemshaven.
Het fraai vormgegeven pand is inmiddels voorzien van zinken bekleding en de verschillende ruimtes beginnen duidelijk vorm te krijgen. Het kantorencomplex wordt gebouwd met duurzame technieken en materialen. Zo is er gekozen voor een flexibel demontabel skelet volgens het CD20 bouwsysteem en gebruikt men FSC-hout. Daarnaast komt er een waterterugwininstallatie met warmtepomp en zal het regenwater infiltreren in de ondergrond.
Reeds nu is bekend dat het Loodswezen en Groningen Seaports in ieder geval hun intrek in Nijlicht zullen nemen.


Tweede onderzeese hoogspanningskabel

TenneT, de Nederlands - Duitse elektriciteitstransporteur, en haar Deense collega, Energinet.dk, ontwikkelen samen een onderzeese HVDC-elektriciteitsverbinding tussen Nederland ( de Eemshaven ) en Denemarken. Deze beoogde verbinding met een capaciteit van circa 700 MW zal een lengte van om en nabij 275 kilometer hebben. Het doel van deze kabel is om meer windenergie mogelijk te maken in de Nederlandse en Deense elektriciteitsvoorziening.

Reeds werd in 2008 de onderzeese NorNed-kabel, die de verbinding vormt tussen Noorwegen en de Eemshaven, in bedrijf genomen.


Eemsmond Energie

Recentelijk startte Groningen Seaports met het bouwrijp maken van het terrein waar de gasgestookte elektriciteitscentrale van Eemsmond Energie gepland is. Dit terrein is gelegen tussen Electrabel en RWE.

Zo lag de in aanbouw zijnde haven er een half jaar geleden nog bij

Kadewerkzaamheden in Wilhelminahaven

Ten behoeve van de in aanbouw zijnde energiecentrales Nuon Magnum en RWE, worden in de Wilhelminahaven drie nieuwe kaden gebouwd. Ze zullen geschikt zijn voor het afmeren van grote zeegaande schepen – diepgang 14 meter – en zijn daarmee zeker vergelijkbaar met grote laad- en loskades in wereldhavens zoals Rotterdam.
De werkzaamheden vorderen snel. De heiwerkzaamheden zijn vrijwel gereed, de damwanden zijn geplaatst en men is inmiddels begonnen met het betonwerk. Verschillende bouwfases zijn in de komende maanden nog goed zichtbaar.

In de Eemshaven wordt volop gebouwd

Zie voor meer: Groningen Seaports

naar De Eemshaven - Groningen Seaports (2)


© 2010 Trankiel