Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

Foto Koos Boertjens ©


NUON MAGNUM CENTRALE IN DE EEMSHAVEN

Bouw gegund aan Japan's multinational Mitsubishi

Met de ondertekening door energiemaatschappij Nuon en het Japanse Mitsubishi van het contract voor de bouw van de elektriciteitscentrale Nuon Magnum in de Eemshaven, valt op 1 februari 2008 het definitieve besluit voor de bouw van de multi-fuel centrale die dan reeds kan rekenen op veel weerstand van de zijde van diverse milieugroeperingen. En daar zal het voorlopig niet bij blijven. Telkens weer weten fervente tegenstanders via in gang gezette procedures de voortgang te vertragen. Betrekt af en toe de lucht boven het een jaar eerder van Groningen Seaports aangekocht terrein.

Zozeer wordt het begin gekenmerkt door diverse vergunningperikelen, dat Nuon moet besluiten om de bouw van de centrale een jaar stop te zetten. Maar op 3 september 2009 komt dan toch uiteindelijk het groene licht en kan de eerste heistelling in gereedheid worden gebracht. Kort daarop gaat de eerste van de ongeveer vier en een half duizend te slagen heipalen de grond in. Het gaat snel. En wanneer op 10 december de stakeholders van het Magnum project op het bouwterrein in de Eemshaven bijeenkomen om het slaan van de 'eerste paal' te vieren, zitten er al 2.460 diep in de Groninger aarde.

Foto: Bram Budel ©
Bij deze toch feestelijke gelegenheid laat commissaris van de koningin, Max van den Berg, weten erg blij te zijn met de activiteiten in de Eemshaven. Een grote economische impuls voor de omgeving, aldus Van den Berg. De enorme bedrijvigheid op de bouwplaats wordt door de heer Ishikawa, deputy general manager Takasago, Mitsubishi, onderstreept met de veelzeggende woorden: "Samen werken we erg hard, zodat het gasgestookte gedeelte van Nuon Magnum in 2012 de eerste stroom kan leveren."
En dat er inderdaad hard wordt gewerkt wordt duidelijk als men ziet hoezeer het terrein in de afgelopen zeven maanden al een complete gedaanteverandering heeft ondergaan.
Reeds worden de contouren zichtbaar van de energiecentrale, die in de nabije toekomst twee miljoen huishoudens van energie zal voorzien. Daarvoor worden meerdere brandstoffen ingezet. Zo zal met de vergassingsinstallatie naast kolen ook grootschalig biomassa worden vergast en kan bovendien door gebruikmaking van de innovatieve techniek het vooraf afvangen van CO2 mogelijk zijn.

Nuon 'Magnum' energiecentrale, artist impression

Tijdens de bouw van de centrale is Mitsubishi verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Mitsubishi heeft veiligheidsplannen geschreven, op basis waarvan een HSE handboek wordt gemaakt. Zo wordt er onder meer contact gehouden met het ziekenhuis Delfzicht in Delfzijl, met huisartsen in de buurt, met de ambulancedienst en met de brandweer in Groningen en Delfzijl. Werkelijk niets wordt aan het toeval overgelaten. Voorop staat de veiligheid van de werknemers. Dit jaar zijn dat er 300, maar op het hoogtepunt van de bouw zullen 1.500 werknemers op de bouwplaats te vinden zijn.

In de eerste Magnum nieuwsbrief van dit jaar staan een aantal noemenswaardige weetjes, die we graag meenemen.

Inmiddels zijn er reeds 4.452 heipalen geleverd en deze werden aangevoerd door 2.200 vrachtwagens.
Voor de fundering van de centrale is 60.000 m³ beton nodig en voor de aanvoer zal men gebruikmaken van 4.000 vrachtwagens.
Wat betreft de betonconstructie van de koelwaterinlaat zijn ankers 30 meter de grond ingegaan om de opwaartse waterdruk te kunnen weerstaan.
Nog een opmerkelijk weetje inzake de koelwatervoorziening: hiervoor worden GRP leidingen met een diameter van 3 meter gelegd.
Het diepste punt voor de fundamenten van de gasturbine ligt op bijna 8 meter diepte. In verband met het grondwater is hiervoor zeer zware bemaling nodig.
Momenteel lopen er zeven nationaliteiten rond op de bouwplaats: Nederlands, Japans, Engels, Chinees, Duits, Koreaans en Portugees.


Nauurcompensatie in Emmapolder


ZIE OOK: Nuon

Mitsubishi

Groningen Seaports

Energy Park Eemshaven - Projecten

BOUW EEMSHAVEN   fotografie Koos Boertjens


© 2010 Trankiel