Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

Foto Koos Boertjens ©

DEEL VAN EMMAPOLDER NATUURGEBIED

Reeds in 2007 werd door Groningen Seaports in de Emmapolder vijftig hectare landbouwgrond aangekocht met de bedoeling om dit gebied in te richten als natuur.
Dit ter compensatie van het gebied dat door de bouw van een aantal energiecentrales in de Eemshaven verloren gaat. Dat het bepaald niet zonder slag of stoot is gegaan, wordt duidelijk uit de vele onderhandelingen die er aan vooraf gingen. En zelfs na de daadwerkelijke aankoop waren er nog wel een paar hordes te nemen.
Zo bestond er in Haagse kringen en bij LTO Noord nog altijd het idee dat goede landbouwgrond in de in 1943 drooggelegde polder werd opgeofferd aan de gewenste uitbreidingen in de Eemshaven. Het werd een periode waarin werd bestudeerd in hoeverre het project in de Eemshaven beschermwaardige natuur zou aantasten. Mocht dat laatste het geval zijn, dan zou Groningen Seaports alsnog deze aantasting moeten compenseren.
Daarmee zou het trouwens niet het eerste gebied zijn dat in de Emmapolder is ingericht als natuur. Al in 1994 werd door Natuurmonumenten het 20 hectare grote perceel de Ruidhorn aangekocht met de bedoeling om hier, ter compensatie van het verdwijnen van brakke milieus in Noord-Groningen, een zogenaamd 'plasdras' gebied met brakke kwel te creëren. In 1998 werd begonnen met de herinrichting en nu, een decennium later, is er sprake van een waterrijk natuurgebied waarin veel vogelsoorten worden waargenomen.

Drie jaar nadat Groningen Seaports de genoemde vijftig hectare landbouwgrond in de achter Uithuizen gelegen Emmapolder aankocht, kan men melden dat het eerste gedeelte van deze natuurcompensatie nu plaatsvindt. Hiertoe heeft men reeds 200.000 m³ grond verzet in de percelen die zijn gelegen tussen het eerder genoemde natuurgebied Ruidhorn en het terrein van Noordgastransport. Er blijft echter nog circa 170.000 m³ grond om te verzetten.
Deze vrijgekomen grond wordt verwerkt in het terrein zelf, of tijdelijk opgeslagen in depot en afgezet aan agrariërs die zich hiervoor hebben aangemeld.

Alhoewel de eerste fase pas eind maart zal zijn afgerond, is men inmiddels ook al reeds begonnen met de werkzaamheden in het perceel ten westen van Ruidhorn. Dit zal eind april gereed zijn. Vervolgens wordt dan het laatste perceel, oostelijk van Noordgastransport, ingericht en naar verwachting zal dit eind mei 2010 voltooid zal zijn.
De afwerking van het geheel en het plaatsen van een aantal kijkhutten voor de vogelliefhebbers vindt pas plaats na het broedseizoen. Nuon Magnum Centrale

Nieuw Natuurgebied


ZIE OOK: Groningen Seaports

BOUW EEMSHAVEN   fotografie Koos Boertjens


© 2010 Trankiel