Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


IVAK , DE CULTUURFABRIEK

'Unieke samenhang in activiteiten'

Een halve eeuw geleden. Noordoost Groningen is inmiddels door de nationale overheid aangewezen als een landelijk stimuleringsgebied. In Delfzijl wordt een nieuwe diepzeehaven gegraven en er wordt een infrastructuur aangelegd. Met Akzo en Aldel komt de eerste industrie naar het dan nog desolaat ogend havengebied. Laagbouwwoningen en flats schieten werkelijk als paddenstoelen uit de grond en vormen geheel nieuwe woonwijken. Delfzijl Noord is een feit.
Het in 1966 opgericht Instituut voor Amateuristische Kunstbeoefening zal een rol van betekenis gaan spelen binnen deze zozeer aan veranderingen onderhevig zijnde maatschappij.

Heden ten dage is het IVAK niet meer weg te denken uit het gebied dat ruim veertig jaar geleden nog een dringende behoefte had aan een zo breed mogelijk aanbod op het gebied van cultuur en kunst. Hoezeer het zelf is meegegroeid en daarbij uitdagingen zeker niet uit de weg is gegaan, wordt duidelijk bij het lezen van de visienota op de toekomst van het IVAK. In het voorwoord gaat voorzitter Thea van der Veen nader in op hetgeen de organisatie zozeer doet afwijken van al die vele andere instellingen in den lande. Hier vindt men namelijk op het gebied van culturele vorming in brede zin bijna alles onder één dak. Het IVAK is muziek-, dans- en theaterschool. Maar daarnaast is het eveneens creativiteits-centrum, erfgoededucatie centrum, steunfunctie instelling, bemiddelingsbureau en cultuurbureau.
De voor ons liggende nota geeft naast veel andere wetenswaardigheden een beeld van die unieke samenhang in activiteiten.Toen en nu

In 2008 ontwikkelt de organisatie zich tot IVAK, de cultuurfabriek, naar analogie van de industriële regionale omgeving. In de gepubliceerde visienota op de toekomst wordt ook nader ingegaan op die naamsverandering.
'Het woord cultuurfabriek suggereert bredere culturele doelstellingen dan het geven van cursussen en onderwijs. Dat strookt met de ontwikkelingen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Als we de parallel doortrekken dan zou je kunnen zeggen dat we onze producten meer hebben afgestemd op de vraag, dat er kostenbewuster is gewerkt, dat er veel aandacht is besteed aan de processen en dat de resultaten steeds belangrijker zijn geworden. Het enthousiasmeren van zoveel mogelijk mensen voor kunst en cultuur en het stimuleren van de levendigheid in de omgeving is steeds het uitgangspunt van de organisatie geweest.'
En inderdaad, het IVAK is al lang geen op zichzelf staand cursusinstituut meer. Het is een onderdeel geworden van het culturele en maatschappelijk netwerk van Noordoost Groningen en speelt onder meer een vooraanstaande rol in zowel cultuurlessen als het cultuurbeleid op scholen. Eveneens ondersteunt de organisatie waar mogelijk koren, muziekverenigingen en culturele evenementen. Is het partner in de Brede Scholen en zijn er contacten met de erfgoedinstellingen in de omgeving. Steeds belangrijker wordt in dit geheel ook de samenwerking met bedrijfsleven en industrie.
Al met al is het over de jaren uitgegroeid tot een op moderne leest geschoeide organisatie die ongeveer een vijfenveertig mensen in vast dienstverband telt en daarnaast eveneens gebruikmaakt van een groot aantal freelancers.

Vandaag hebben we een afspraak met één van hen: Nanny ter Wiel. Naast het doceren van zang klassiek en stemvorming, geeft zij leiding aan het bekende IVAK Jeugd Vocaal Ensemble dat in haar bestaan reeds grote talenten heeft weten voort te brengen. Met Nanny gaan we nader in op de successen van dit ensemble en de rol die het speelt in 'Carmen in Delfzijl', Bizets opera zoals die in de periode van 17 tot en met 25 juni 2010 op het Molenbergplein zal worden uitgevoerd. Reeds nu al mag deze coproductie van IVAK, de cultuurfabriek en Opera Spanga zich verheugen in een grote landelijke belangstelling.


Zie ook: IVAK, de cultuurfabriek

IVAK Jeugd Vocaal Ensemble

Carmen in Delfzijl
IVAK Jeugd Vocaal Ensemble 


© 2010 Trankiel