Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


DAG VAN DE GRONINGER GESCHIEDENIS

Verhalen van Groningen

'Boeren, boeren!', scandeert de FC Groningen aanhang bij elke wedstrijd, en niet zelden klinkt daarnaast vanaf de tribune ook het lied: I'm farmer till I die. Want dat ze boeren zijn, vervult hun met trots. Maar wie weet moeten ze dit binnen afzienbare tijd, als de uitkomsten van een uitgevoerd DNA- experiment bekend zijn geworden, wel veranderen in: 'Jagers, jagers.'

Door tweehonderd scholieren, verspreid over het gehele land, werd wang-slijm afgestaan en uit het daaruit verkregen DNA valt af te lezen of hun voorvaderen dan wel boeren of jagers waren. Dat wordt dus nog wel even billenknijpen voor de FC aanhang. (1)
Of heeft TV Noord inmiddels al een tipje van de sluier opgelicht in de eerste aflevering van de achtdelige serie 'Verleden van Groningen'? Presentator Roel Dijkhuis, directeur en hoofdredacteur van RTV Noord, vertelt hierin dat, aan het eind van de laatste ijstijd, de bevolking van het Groninger land bestond uit ... rendierjagers!
(2)

Hoe het ook zij, als wij iets te vroeg in de ochtend aankomen bij het imposante gebouw van RHC Groninger Archieven, rollen op hetzelfde moment oude trekkers en een dorsmachine van de Onst-wedder Gaarv'n het terrein op. Samen met bussen uit het Noordelijk Busmuseum te Winschoten zullen zij op het buitenterrein kleur geven aan de Dag van de Groninger Geschiedenis dat dit jaar geheel in het teken staat van het 'vertellen'.


Ook binnen heeft men nog een ruim half uurtje om de laatste plooien glad te strijken en om niemand nodeloos voor de voeten te lopen, besluiten wij ons in de nabije omgeving te verpozen.
Bij terugkomst worden we aangenaam getroffen door de muziek van het voor deze gelegenheid gecontracteerde Madlot, waarover we later op de eigen website onder meer het volgende lezen: Madlot speelt bij gelegenheden, waar speellieden iets waardevols kunnen toevoegen aan de sfeer.
Een sfeer die reeds kan worden gekenschetst als uitmuntend en nog verder wordt verhoogd als Driek van Wissen, Dichter des Vaderlands, het woord neemt. Het is volop genieten van zijn gedichten, waar-mee de Dag van de Groninger Geschiedenis wordt ingeluid.
Vervolgens is het woord aan professor dr. Maarten Duijvendak van de RuG – redacteur van het nieuwe standaardwerk Geschiedenis van Groningen – die daarmee tevens vanaf deze plaats het startsein geeft voor de acht weken durende manifestatie Het Verleden van Groningen, waarover hij zelf iedere week een artikel schrijft voor het Dagblad van het Noorden.
De opening wordt besloten met het overhandigen van het Historisch Jaarboek Groningen.


Het dient gezegd, de organisatie is er wederom in geslaagd om er een zeer aantrekkelijke dag van te maken. Wat is er al niet te zien... Werkelijk teveel om op te noemen ... Alleen al op de uitgebreide informatie- en boekenmarkt komt men bijna ogen en oren te kort. Verder kan men genieten van een nagespeelde historische rechtszaak onder de aansprekende titel Bier en Boosheid te Enumatil ; deel-nemen aan een workshop verhalen vertellen; demonstraties van letterzetten, boekbinden en drukken bijwonen. Vitrines, ingericht door het Groninger Museum, bewonderen; luisteren naar flitslezingen over onder meer de Noormannen, de regent Ripperda, maar ook Groningen in relatie tot Europa.
En wat te zeggen van de Groninger mythen of van een Meet and Greet met Groninger schrijvers en dichters. Persoonlijk waren wij ook bijzonder onder de indruk van de getoonde documentaire welke Liefke Knol maakte in opdracht van RTV Noord over geëmigreerde Groningers die terugkeerden naar hun geboortegrond.


Aan de inwendige mens is eveneens gedacht: Velen laten zich de streekgerechten goed smaken, of be-geven zich naar buiten voor een portie poffertjes.
Last but not least noemen we de interessante rondleiding door de depots die voert langs stukken die te maken hebben met de geschiedenis canon van Groningen.
De Canon van Groningen die nog steeds op de tweede plaats staat in de top 10 van non-fictieboeken in de Groninger boekhandel Selexys. En op de eerste plaats? De Groninger Scheurkalender waarmee de Groningse historicus Beno Hofmann precies vijftig jaar terugblikt (1).


(1) Bron: Dagblad van het Noorden
(2) Bron: TV Noord
Na afloop van dit bijzonder goed geslaagd evenement stelden wij een aantal vragen aan de heer Eddy de Jonge, directeur van RHC Groninger Archieven.

Sinds wanneer wordt de Dag van de Groninger Geschiedenis gehouden en wat was in eerste instantie de aanleiding om tot zoiets te komen?

Vorige zaterdag was de 22ste Dag. Het initiatief lag bij de Vereniging Stad & Lande, met als doel om een groter publiek kennis te laten maken met de Groninger geschiedenis en daarnaast tevens om de organisaties op dat gebied elkaar één keer per jaar te laten treffen.

Hoe is het door de jaren heen gegroeid qua deelnemers en aantal bezoekers?

Van een tiental deelnemers en een paar honderd bezoekers in de jaren '80 tot circa 1.500 bezoekers en zo'n 75 deelnemers.

In onze provincie bestaan een groot aantal stichtingen/verenigingen – Borgen, Kerken, Molens etc. Is dit uitzonderlijk wanneer vergeleken met de rest van het land? Heeft de Groninger iets meer met de eigen geschiedenis dan laten we zeggen de westerling?

Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik kan me voorstellen dat we er hier meer mee bezig zijn omdat bij ons het begrip identiteit sterker is dan in bijvoorbeeld Utrecht, Zuid- en Noord-Holland. Maar dat geldt ook zeer zeker voor provincies als Friesland, Limburg, Brabant en Drenthe. Ook daar is de eigen identiteit sterk aanwezig.

De dag van ... in het RHC Groninger Archieven wordt georganiseerd door een al even groot aantal organisaties. Wijst dat eveneens in diezelfde richting?

Ja inderdaad, we werken uitstekend samen in de provincie. Daar wordt ook al jaren naar gestreefd. Alle grote projecten gaan in samenwerking: De Archieven, Het Museumhuis, Biblionet, Huis van de Groninger Cultuur, Stad & Lande etc.

Verder is er op dit moment ook nog de tentoonstelling in het oude museum, in samenwerking met Borg Verhildersum, en komt RTV Noord met de serie Verleden van Groningen ...
Hoe plaatst u die opmerkelijke opleving in de interesse voor de eigen geschiedenis? Kan er in deze tijd van globalisering gesproken worden van een zeker zoeken naar en bevestigen van eigen identiteit? Het vasthouden aan misschien toch wel het oude vertrouwde ...


De manifestatie Het Verleden van Groningen is opgezet naar aanleiding van het nieuwe standaard-werk De Geschiedenis van Groningen. We hebben wel het idee dat er al jaren sprake is van een op-leving. Maar dat het toch ook wel beperkt blijft tot een paar generaties. Ik verwacht zelf persoonlijk niet dat de huidige tieners en twintigers daar ook bij zullen aansluiten. Hun wereld is, zeker door de nieuwe media, een stuk groter dan Groningen en de Groninger identiteit.

Te denken valt in deze eveneens aan een zekere opleving in zoiets als de muziek in de streektaal, auteurs die Groningen hebben 'gevonden' - we denken daarbij aan de Meet and Greet, de populariteit van RTV Noord, de Canon, de Biebel , etc. Dit ondanks dat de eigen taal toch steeds minder wordt gesproken.

Die muziek- zowel als literatuuropleving is nu zo ongeveer een 30 jaar aan de gang. Ik denk dat de grootste populariteit lag in de jaren 80 waarin onder andere Ede Staal actief was. Ik verwacht de komende jaren steeds meer aandacht voor de regio en regiocultuur via internet.

In hoeverre spelen hierin ook moderne communicatiemiddelen als internet een rol? Is er een verschil jeugd/ouderen?

Deze vraag heb ik eigenlijk reeds beantwoord in de vorige twee. Ik verwacht dus dat de jeugd er heel anders mee zal omgaan en dat internet heel belangrijk wordt.

Merkt u het eveneens aan het aantal verzoeken dat u als archief binnenkrijgt/het aantal bezoekers? Kunt u dat met een getal illustreren?

Het 'fysieke' bezoek aan de archieven, dus het onderzoek in de studiezaal neemt al jaren af. Het is al zo ongeveer 20.000 per jaar geweest, nu worden er nog zo'n 11.500 bezoeken per jaar afgelegd. Maar het 'digitale' bezoek groeit heel snel. Voor 2007 gaan we zeker uit van circa 500.000 bezoekers aan onze websites die samen miljoenen zoekvragen hebben gesteld.

Is er aan te geven waar de interesse hoofdzakelijk naar uit gaat?
Is dat de historie van de eigen woonplaats, de genealogie .......


De meeste interesse gaat uit naar de eigen familie en de directe woonomgeving. Ik denk dat je één van die twee, zo niet beide, wel bij een 75% van onze bezoekers tegenkomt. De genealogische websites – bijvoorbeeld www.genlias.nl of www.allegroningers.nl - worden ontzettend goed bezocht.

Komt dit alleen van particulieren of zijn er eveneens bedrijven/organisaties met een interesse in het rijke verleden?

Vooral particulieren.

Zou u in het kort willen aangeven wat de mogelijkheden zijn plus de daaraan verbonden kosten?

Dat is allemaal gedetailleerd te vinden op onze website www.groningerarchieven.nl

Tot slot: Wat is Groningen voor u persoonlijk?

Ik ben er geboren – Musselkanaal – ben woonachtig in Stad en ... ik spreek Gronings.


Zie ook:
RHC Groninger Archieven

Driek van Wissen

Madlot

Voor meer tevens: De Canon van Groningen


© 2008 Trankiel