Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  FUJI ART ASSOCIATION

Het boek 36 Gezichten
Tijdens ons bezoek aan Galerie Wiek XX te Nieuwe-schans worden we aangenaam verrast met het boek 36 Gezichten, uitgegeven door de dan nog in Groningen gevestigde galerie naar aanleiding van de aldaar onder deze titel gehouden tentoonstelling in december 1984.
Hoewel we bijna een kwart eeuw in de tijd teruggaan, boeit het ons van begin tot einde.

                Opgedragen aan Hokusai

In 2008 werd bij de Petruskerk in Leens een door Anne Hilderink ontworpen kunstwerk onthuld ter herdenking van de dichter C.O. Jellema ( 1936-2003 ). In datzelfde jaar was het dorp eveneens getuige van de officiële opening van een naar hem vernoemd pad. Een mooi eerbetoon aan deze Lainster die behoort tot de selecte groep groten in de kunst die zijn dorp heeft voortgebracht. Zo is het nauw ver-bonden met namen als Hendrik Werkman, Willem ten Berge, Ede Staal ...

Het was Jellema die de inleiding van 36 Gezichten voor zijn rekening nam. Zijn woorden nu in ons opnemend, ontkomen we niet aan de gedachte dat we hier en daar iets menen te proeven van een identiek gevoel dat zowel het door de dichter zo geliefd wierdenlandschap als de heilige berg Fuji bij de aanschouwer ervan kan oproepen.
Hoe graag zouden we hier zijn inleiding in het geheel plaatsen. Jellema's beschrijving van de bete-kenis van Fuji-san en de kunstenaar die aan de berg zijn zesendertig gezichten gaf: Hokusai. Of zijn mening: een goed portret geeft meer dan de gelijkenis.
Alles zozeer het noemen waard. Echter in deze zullen we ons, zij het schoorvoetend, beperken tot het citeren van hetgeen er geschreven staat over het ontstaan van Fuji Art Association.

Zes Groninger kunstenaars sloten zich aaneen in de Fuji Art Association. Vriendschap en collegia-liteit, een specifieke ambachtelijke opvatting van het métier, maar vooral een gedeelde belangstelling voor de Japanse cultuur en beeldende kunst bracht hen tot een samenwerking, die leidde tot wat er in dit boek te bekijken is, tot zesendertig gezichten in dertig schilderijen en tekeningen en in zes haiku’s.

De naam Fuji Art Association is echter niet slechts een verwijzing naar die belangstelling voor Japan, doch vooral naar Fuji-san als symbool. Op de prenten van Hokusai begeleidt de berg steeds een voor-stelling, een landschap met rietstengels, een watergolf, een brug die oevers verbindt, of een kuiper die een houten vat vervaardigt. Fuji-san is het symbool voor wat kunst beoogt: het wezen van een vergan-kelijk ding, van een voorbijgaande beweging, van een tijdelijke handeling in het spiegelbeeld van de concrete gestalte vast te leggen als een duurzaam idee.
Fuji-san is het symbool van de wereldziel, die in elke rietstengel, elke watergolf, elke ambachtelijke handeling werkzaam is. Waardoor die ene individuele stengel, die ene zich verheffende golf, die ene particuliere handeling verzadigd is van al het voorafgaande en al het volgende. Zij zijn, als een gezicht van Fuji-san, in hun afzonderlijkheid de belichaming van een omvattende idee van zijn.

Van links naar rechts:
Wout Muller-Clary Mastenbroek-
Ger Siks-Trudy Kramer-Matthijs
Röling, poserend voor het boek
Portret van Clary door Ger Siks
10x15 - potlood/kleurpotlood
Op de achtergrond: Fuji-san
Portret van Ger door Clary
24x45 - olieverf
Ook hier met Fuji-san


DE ZES

Een in het boek opgenomen introductie van de zes kunstenaars die deel uitmaakten van Fuji Art Association begint bij de in 1927 te Blaricum geboren F. Harmsen van Beek. Zij volgde haar opleiding aan de Rijksacademie te Amsterdam; werd bekend door onder meer haar gedichtenbundels, proza, publicaties en illustraties.
Op de tentoonstelling 36 Gezichten waren zes van haar haiku's, pen op Japans papier, te bewonderen.

De in 1959 te Buitenpost geboren Trudy Kramer deed haar opleiding aan Academie voor Beeldende Kunsten Minerva te Groningen en begon haar kunstenaarsbestaan met een aantal tentoonstellingen in Groningen, Oosterpoort en Wiek XX.

Vervolgens maken we kennis met de in 1947 te Hilversum geboren Clary Mastenbroek. Na haar op-leiding aan de Rietveld Academie te Amsterdam voltooid te hebben, volgden al spoedig een groot aan-tal nationale en internationale exposities van haar werk.

Eveneens afkomstig van de Rietveld Academie is Wout Muller. Met uitzondering van zijn deelname in 1979 aan de Triennale of Realistic Art in Sofia, toont de opgenomen lijst van belangrijkste tentoon-stellingen aan dat hij daar in het gezelschap verkeerde van Clary Mastenbroek. En daar zou het niet bij blijven ...

Matthijs Röling, geboren in 1943 te Oostkapelle, volgde een opleiding aan zowel de Koninklijke Aca-demie te Den Haag als de Rijksacademie Amsterdam. In de opsomming van zijn belangrijkste ten-toonstellingen tot aan 36 Gezichten in Galerie Wiek XX:
1965-1970 samen met de Kunstenaarsvereniging De Ploeg.

Als Trudy Kramer afkomstig van Minerva te Groningen is de in 1942 te Boertange geboren Ger Siks. Behalve in Groningen was zijn werk onder meer te zien in het Stedelijk Museum te Amsterdam en in het Duitse Bochum.

Voor up to date informatie over de hierboven genoemde kunstenaars,
verwijzen wij naar een hoeveelheid aan sites waarop deze is te halen.


Katshusika Hokusai ( 1760 – 1849 )

Schilder van de ukiyo-e. Leerling van Shunso, die eerst de naam Shunro koos; daarna nam hij tal van pseudoniemen aan, zoals Sorri, Kako, Taito en I-itsu. Zijn omvangrijk werk berustte op proeven in vele richtingen. Hokusai experimenteerde namelijk voort-durend met zijn stijl onder invloeden van de Chinese en de Europese schilderkunst, en ook onder die van de stijlen van de Tosa-, Kanô- en Hayashischolen. Hij illustreerde meer dan honderdtwintig boeken, en werkte mee aan nog dertig uitgaven.
In 1796 verschijnt voor het eerst zijn definitieve naam Hokusai ( het atelier van het Noorden ).

.....

In zijn derde periode openbaarde zijn talent zich ten volle. Tussen 1823 en 1830 ver-schenen zijn Zesendertig Gezichten op de berg Fuji, De Watervallen, de Bruggen, De Eilanden Loocho en De Beelden der Dichters.
.....

Aan de Gezichten op de berg Fuji dankte de schilder zijn plotselinge roem. De prenten van deze serie werden telkens herdrukt. De afzonderlijke bladen uit deze periode zijn de fraaiste die de schilder maakte; ze zijn gesigneerd Hokusai I-itsu ( Hij die maar één ding doet ), en stellen dieren, bloemen en ook landschappen voor.
.....
Bron:
La Peinture japonaise
, door Vincent Bounoure, uitgegeven door Editions Rencontre, Lausanne ( 1967 ).
In een Nederlandse vertaling van Titia Jelgersma, uitgegeven door Het Spectrum.

Voor groot formaat: klik op foto

     Terug naar: Een zoektocht naar Fuji Art AssociationNOTE:
Onze dank gaat uit naar Wiek XX voor het aan Trankiel beschikbaar stellen van het boek 36 Gezichten, het juweeltje waarzonder wij dit niet hadden kunnen schrijven.Het is ten strengste verboden om de hier getoonde kunstwerken voor eigen gebruik te copiëren/voor enig al dan niet commercieel doeleind zonder toestemming te gebruiken.
Copyright berust bij de beeldend kunstenaar/bij Wiek XX© 2009 Trankiel