Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

EEN ZOEKTOCHT NAAR
FUJI ART ASSOCIATION

Trudy Kramer

Galerie WIEK XX

Vanaf het moment dat we via het populaire Radio Noord zondagochtendprogramma Noordmannen voor het eerst de naam Fuji Art Association hoorden vallen, begon de zoektocht naar meer informatie over de geschiedenis ervan. En nog heeft het ons niet geheel losgelaten, hopen we op een aantal openstaande vragen alsnog een antwoord te mogen krijgen.

Als gezegd begon het met een radioprogramma. We citeren wat de omroep destijds zelf schreef : ... Maar er is in deze aflevering ook aandacht voor beeldende kunst. TRUDY KRAMER is docent aan de Academie Minerva en is afkomstig uit de "Fuji Art Association" Met haar praten onze presentatoren o.m. over "passie voor het werk"....
En hiermee werd zij de eerste waarmee wij contact zochten. Wat zou zij ons kunnen vertellen?
We vernemen dat Trudy en de eveneens uit de Fuji Art Association afkomstige Ger Siks, in het jaar 2001 het initiatief namen tot het tweejaarlijks schrijvers- en dichtersfestival Schrijvers om de Noord. Dit als rechtstreeks gevolg van het maken van een serie portretten van Noord-Nederlandse schrijvers en dichters voor het bekende tijdschrift Noorderbreedte. In het programma van dat allereerste fes-tival, in 2001, komen we een aantal bekende namen tegen: Gerrit Krol; Aafke Steenhuis en Driek van Wissen.
Op 3, 4 en 5 maart 2009 zal wederom het eiland Schiermonnikoog voor de vijfde keer auteurs, dichters en musici gastvrij ontvangen.
Ger Siks, hoofdzakelijk werkzaam als tekenaar van vooral portretten op klein formaat, en Trudy Kramer, naast beeldend kunstenaar tevens docent aan Minerva, kunnen met recht de drijvende kracht achter dit succesvol festival genoemd worden, zonder daarbij andere betrokkenen tekort te wil-len doen.

Zelfportret:

         Trudy Kramer


                           Ger Siks

Maar hoe zat het nu met de Fuji Art Association, willen we weten.
Trudy zegt dat we hierover het best contact op kunnen nemen met Henriette Mulder of Frans Boers-ma, eigenaars van Galerie Wiek XX te Nieuweschans.
Zij hebben een boekje over Fuji Art, dat als titel ‘36 Gezichten’ heeft meegekregen. Zeker weten dat jullie daar iets aan zullen hebben.


Helaas, omstandigheden zijn ons niet gunstig gezind en er verstrijkt een langere tijd. Maar dan bevinden we ons toch eindelijk in de trein richting grensplaats Nieuweschans, dat vooral naams-bekendheid geniet vanwege het aanwezige kuuroord Fontana.
De uitstraling ervan was onlangs zelfs voldoende reden om de plaatsnaam te veranderen in Bad Nieuweschans, in navolging van kuuroorden over de grens die allen de toevoeging Bad in de naam dragen.
In Fontana kan een ieder die het lichaam liefheeft kiezen uit een zeer uitgebreid aanbod, zoals het thermaalbad, de sauna en de thalasso- massage- en zonnestudio.
Maar er is meer te vinden in deze meest oostelijk gelegen plaats van Nederland dat zichzelf ook wel liefkozend een waar kunstenaarsdorp noemt.
Zoals uit de naam blijkt is het ontstaan als schans. Ontworpen door Matthijs van Voort die het de vorm van een regelmatige vijfhoek met bastions gaf. Het geheel omgeven door wallen en een gracht. Het bleef in deze vorm bestaan tot het jaar 1870, wanneer bij Koninklijk Besluit wordt bepaald dat Nieuweschans geen vestingfunctie meer heeft.
Twaalf jaar later waren de vestingwerken geslecht en de grachten gedempt.
Toch is er nog wel een overblijfsel uit lang vervlogen tijd te bewonderen: De Hoofdwacht uit 1631, mo-menteel onderdak verschaffend aan een thee- en koffieschenkerij. Eigenaar van dit historisch gebouw is de Stichting Vrienden van de Nieuweschans, die tevens de bezitter is van het Vestingmuseum in de Kanonnierstraat.

De voormalige marechausseekazerne
uit 1890.
Nu Galerie Wiek XX.

Op het hoofdstation van Groningen nemen we de trein naar het Duitse Leer en een drie kwartier later stappen we uit in Nieuweschans. Vanaf hier is het slechts nog een korte wandeling naar de voormalige marechausseekazerne uit 1890 aan de Molenstraat, waarin sinds een aantal jaren Galerie Wiek XX is gevestigd, en waar we bijzonder hartelijk worden ontvangen door Henriette Mulder.
Sinds 1977 presenteert deze galerie hedendaagse figuratieve en realistische kunst en op de eigen site wordt het belang ervan verwoord met: hoogwaardig traditioneel ambachtelijk vermogen in combinatie met suggestieve verhaalkracht.
Annex bevindt zich een beeldentuin waar een groot aantal sculpturen de bezoeker wacht.

Wij combineren vandaag het nuttige met het aangename. Nemen onder dankzegging het reeds voor ons klaarliggend boekje 36 Gezichten in ontvangst en bewonderen daarna de mooi geëxposeerde kunst.
Behalve het boekje over de Fuji Art Association komen we tijdens onze gang langs de hier tentoon-gestelde kunst nog een tweetal bindingen met Japan tegen. Het eerste: Japanse tuin, een olieverf op doek van Edwin Aafjes.

JAPANSE  TUIN  :  Edwin Aafjes

Over het tweede waren we tevoren schriftelijk door Frans Boersma geïnformeerd. Hij liet ons reeds in augustus 2008 weten:
Een schilder van Galerie Wiek XX is helemaal idolaat van Japan en hij heeft recent een serie schil-derijen gemaakt van het Kabuki theater.
In de bijlage voeg ik drie schilderijen toe en de andere kunt u zien op onze site:
Kunstenaars, Schilders, Sebastiaan Haykens.

Nu we er dan eindelijk zijn, hebben we het geluk dat de betreffende werken juist zijn teruggekomen van een expositie. Ze staan nog ingepakt. Henriette laat weten dat ze de verpakking graag voor ons verwijderd, zodat we het kunnen fotograferen. Een gebaar dat we bijzonder kunnen waarderen.

Op de terugreis gaat het gesprek in hoofdzaak over de kunst die we vandaag hebben mogen bewon-deren, over Sebastiaan Haykens en het door ons zozeer gekoesterde 36 Gezichten.
Eens zijn we het over het aanbod van Galerie Wiek XX: We gaan graag nog eens terug!

Voor groot formaat

klik op foto

Naar het artikel: Fuji Art Association - Het boek 36 Gezichten


Zie ook: Eigen foto-impressie van geëxposeerd werk in Wiek XX

De ontstaansgeschiedenis - Interview naar aanleiding van 30-jarig bestaan


Voor meer over Schrijvers om de Noord , op 3, 4 en 5 maart 2009
Zie: Schrijvers om de Noord


Het is ten strengste verboden om de hier getoonde kunstwerken voor eigen gebruik te copiëren/voor enig al dan niet commercieel doeleind zonder toestemming te gebruiken.
Copyright berust bij de beeldend kunstenaar/bij Wiek XX

© 2009 Trankiel