Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

Groninger Museum

Foto-impressie

bezoek februari 2009Op deze pagina een aantal foto's gemaakt op de dag van het bezoek aan Betoverd door vrouwen - John William Waterhouse.

Zij het slechts zeer summier toont het wel de verscheidenheid aan kunst welk het Groninger Museum haar vele bezoekers heeft te bieden.
Van oudheden tot de moderniteit. Van beeldende kunst tot mode.
Van ambachtelijke werk tot ...
En natuurlijk is er het Ploeg-paviljoen met uitgebreid aandacht voor het werk van het Gronings kunstenaarscollectief De Ploeg.Alessandro Mendini - Installatie Documenta 8 - Zilveren serviezen Tea & Coffee Piazza

Koffer - Japan
Kyoto ca. 1650lakwerk op hout,
gesigneerd KichibeiDebut

Marga Weimans
 Terug naar Groninger Museum


Het is ten strengste verboden om de hier getoonde kunstwerken voor eigen gebruik te copiëren/voor enig al dan niet commercieel doeleind zonder toestemming te gebruiken.
Copyright berust bij de beeldend kunstenaar/bij het Groninger Museum© 2009 Trankiel