Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


OSAKA UNIVERSITY GRONINGEN

Tsutomu Kanegae: Groningen aantrekkelijk en veilig

Als een rechtstreeks gevolg van reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Osaka University vond op 24 oktober 2005, in de Aula van het Academiegebouw te Gro-ningen, de officiële opening plaats van Osaka University Groningen, waarvan het kantoor is gevestigd op het Zernike-terrein van de RuG.
Deze stap heeft mede geleid tot een uitwisselingsovereenkomst, die toegankelijk is voor alle studenten van de Rijkuniversiteit Groningen.

Osaka University mag zich in eigen land verheugen in een zeer goede reputatie. Dat dit tevens in de rest van de wereld bepaald niet onopgemerkt is gebleven, mag blijken uit het feit dat onder haar twin-tigduizend studenten veel buitenlanders worden aangetroffen.
Onder het motto Live Locally, Grow Globally zet Osaka University in op internationalisatie en wereld-wijde promotie van onderwijs en onderzoek. Het is dan ook mede vanuit deze lovenswaardige gedachte dat er twee liaison offices zijn opgezet. De eerste in 2004 te San Fransisco, gevolgd door het overzees bureau te Groningen.

Laatstgenoemde verschaft informatie over Osaka, maar bekijkt daarnaast eveneens hoe het mogelijk samenwerkingsprojecten met Europese universiteiten kan bevorderen.

Trankiel prijst zich bijzonder gelukkig de gelegenheid te hebben gekregen om enige vragen te mogen richten tot de heer Tsutomu Kanegae, General Manager van Osaka University Groningen.

De heer Yoshihiko Hirotsu, directeur van Osaka University Groningen
met rechts de heer Tsutomu Kanegae, general manager

Kunt u ons een impressie geven van het werk dat u hier in Groningen verricht?

Aangezien ik zeker nog niet alles van hetgeen zich hier mogelijkerwijs voor zou kunnen doen voldoende onder de knie heb, is het geen eenvoudige taak om in Nederland te werken. Het dagelijks werk verloopt echter toch wel vrij soepel, dit mede dankzij de hulp die ik daarbij krijg van stafleden van de Groninger Universiteit.
Trouwens hulp krijg ik ook wel van anderen. Hangt van het probleem op zich af. Werk, privé ...
Wij krijgen aanvragen voor informatie binnen van RuG studenten met een wens om aan de Osaka Uni-versity te gaan studeren en natuurlijk ook andersom van studenten die graag hun studie zouden willen doen in Groningen. Verder krijgen wij ook wel verzoeken van professoren met een intentie Groningen te gaan bezoeken.
Aangezien Groningen geografisch gezien nogal ver verwijderd ligt van Osaka, kon het in het verleden voorkomen dat op zich correcte informatie onderling niet altijd juist werd gecommuniceerd, dan wel goed bij partijen overkwam. Derhalve hopen we dat wij als centrum deze informatie nu wel op positieve wijze zullen kunnen verschaffen, zodat men zich aan beide kanten nauwer bij de ander betrokken kan gaan voelen. Met als een mogelijk side effect hiervan dat het promoten van uitwisseling een nog hogere vlucht zal nemen.
Bovendien zijn de verwachtingen aangaande dit centrum niet alleen gericht op samenwerking met de RuG, maar ook op de rol die het kan spelen als basis van Osaka University in Europa. Derhalve bezoek-en we tevens zoveel mogelijk andere universiteiten in Nederland als ook Europese.

Wat ons in uitermate interesseert is of Japanse studenten in Groningen tegen specifieke problemen op-lopen. Het eten, de taal... Kunt u ons daar iets meer over zeggen?

Mannelijke studenten en scholars schijnen een probleem te hebben wanneer het op eten aankomt. In Japan zijn deze mannen gewend om vaak buiten de deur te eten. Maar dat kan niet altijd, aangezien eten in restaurants een nogal kostbare aangelegenheid is. Nu hoor ik vaak dat zo'n student zijn eigen eten bereid. Iets dat hij niet gewend is te doen en dus...
Wat de taal aangaat is er feitelijk niet echt een probleem, omdat veel mensen hier toch wel Engels met ons spreken. Maar soms hebben de studenten een probleem. Bijvoorbeeld als ze een in de Nederlandse taal gestelde brief ontvangen of wanneer ze een website bezoeken en ervaren dat ook hier vaak alles in het Nederlands is geschreven.


En uzelf?

Alleen met betrekking tot het eten. Ik eet graag Japans, maar moest ervaren dat het een heel probleem is om hier dezelfde ingrediënten te bemachtigen. Maar ik ben Nederlands eten gaan waarderen en dus ... geen probleem!

Mogen we vragen hoe groot het aantal Japanse studenten dat in Groningen studeert op dit moment is?
We lazen op de website van de RuG dat het toegankelijk is voor alle studenten van de Groninger uni-versiteit. Geldt voor Osaka University hetzelfde?

Op het moment staat er maar een klein aantal studenten daadwerkelijk geregistreerd als uitwisselings-student. Echter, er valt wel een toename in de interesse te constateren. Ja, onder studenten en scholars in Osaka neemt de belangstelling voor studeren aan de RuG toe en dus mogen we verwachten dat het aantal inschrijvingen een stijgende lijn zal vertonen.
Noemenswaardig in deze is zeker ook het tot stand gekomen kort programma, waarin zowel eerste- als tweedejaars studenten van Osaka University gedurende drie weken lessen kunnen volgen aan de RuG en haar talencentrum.
We hopen via deze weg eveneens een toename te kunnen realiseren van het aantal studenten dat in Groningen, dan wel aan een andere Europese universiteit, zou willen gaan studeren.
Wat het tweede deel van de vraag betreft, kan ik zeggen dat er tussen de universiteiten een overeen-komst bestaat die er in voorziet dat van beide vijf uitwisselingsstudenten zonder betaling van school-geld gebruik zouden kunnen maken van deze mogelijkheid. Met dien verstande dat dit al aan de eigen universiteit is voldaan. Echter moet er wel een toelatingsexamen worden gedaan.

Is de mogelijkheid dat de reeds existerende samenwerking nog verder zal worden uitgebreid derhalve dus reëel te noemen?

Er bestaan in de huidige wereld veel van dit soort uitwisselingen tussen universiteiten. Wij zijn dan ook de mening toegedaan dat de uitwisseling tussen Groningen en Osaka inderdaad zou kunnen worden uitgebreid als resultaat van deze algehele ontwikkeling.

Doet uw kantoor ook nog iets voor de Japanse student waar het gaat om het leven naast de studie, als bijvoorbeeld uitgaan, parties, trips ...

Aangezien ESN – Erasmus Student Network Groningen zich daar reeds mee bezighoudt, doen wijzelf officieel niets aan het plannen van zaken als trips of parties. Maar omdat we allemaal in dezelfde stad wonen, vindt er af en toe zeker wel eens een party plaats. Maar dat zou je kunnen zien als zijnde min of meer privé.

Verschijnt er op Osaka University ook wel nieuws over Groningen en de RuG in een universiteitskrant, een magazine?

Zo nu en dan wordt er wel eens iets gepubliceerd in ons eigen universiteitsmagazine: Handai ( Osaka University ) Now.
Vorig jaar was er een TV lecture, telecasted door de RuG naar Osaka University, en deze werd hier ook uitgezonden door TV Noord.

Wat is uw persoonlijke mening over universiteitsstad Groningen als zijnde the place to be voor Japanse studenten?

Ofschoon Groningen relatief gezien een kleine stad is, is het vergeleken met grotere steden als Amster-dam en Rotterdam toch een behoorlijk stuk aantrekkelijker en veiliger. Wij denken dan ook dat het zeer goede omstandigheden biedt aan studenten om zich geconcentreerd aan hun studie te kunnen wijden.
Verder is het zo dat de inwoners van Groningen de Engelse taal beheersen en daarnaast ook nog eens zeer voorkomend zijn. Dus is het geen wonder dat de studenten die vanaf Osaka University naar hier komen bijzonder tevreden zijn met het leven in Groningen.
Zoals ons bekend is zijn er veel studenten in Japan die wel graag in het buitenland zouden willen gaan studeren, maar zich ongemakkelijk voelen bij de gedachte dat ze dan in een vreemd land moeten leven. In het bijzonder zouden wij tot hen willen zeggen: Kom naar Groningen!

Tot zover hebben we het gehad over de universiteit, studenten en werk en zouden het nu graag in het iets meer persoonlijke willen trekken.
Hoe ervaart u zelf de stad Groningen?

Ofschoon dit voor mij de allereerste ervaring is, wat betreft een verhuizing naar het buitenland, voelde ik mij al spoedig op mijn gemak. Dit kwam vooral door de bevolking hier: aardig en behulpzaam zijn ze. Nu nog is het zo dat indien ik een probleem heb, of dat nu op kantoor of thuis is, ik het onmiddellijk met iemand zal bespreken. Ja, in plaats van me zorgen te maken, me alleen met mijn probleem te voelen.

Hebben er al uitstapjes in de provincie zelf plaatsgevonden?

Voordat ik mij hier in het centrum van de stad vestigde, woonde ik in Haren. Hoewel het tot de regio Groningen behoort, verschilt het leven er nogal aan dat in het centrum van de stad. Er zijn veel prach-tige grote huizen in Haren en veel van de mensen daar genieten op een andere wijze van het leven dan de mensen hier in het centrum. Ze tuinieren, bijvoorbeeld. Of organiseren een tea-party voor de buren enzovoort.
Binnen deze provincie onderscheiden streken zich van elkaar. Ook dat is heel interessant.


Over onderscheid gesproken, wat is naar uw mening het grootste verschil tussen Osaka en Groningen, Nederland en Japan?

Er zijn veel Japanners die het werk als hoogste prioriteit beschouwen en iedere dag tot laat overwerken. In Nederland vindt men daarentegen niet echt veel mensen die dat doen, en wel om de simpele reden dat het gezinsleven voor hen belangrijker is.
Dit verschil in denkwijze over werk is iets dat me ook uitermate boeit.


Om mee te eindigen. Heeft u inmiddels reeds een favoriete Nederlands maaltijd? Wat is trouwens uw opinie over de Nederlandse keuken, is het geen probleem?

In het begin kon ik me niet voorstellen waarom Nederlanders zo verzot zijn op aardappelen. Ik hou er zelf ook van om ze te eten. Ja, ook in Japan. Maar onder de Nederlanders zijn er mensen die tijdens de lunch alleen maar patat eten en ik kon dit soort van gevoelens maar niet begrijpen. Nu, na een verblijf van twee jaar in dit land, heb ik er beetje bij beetje wel meer begrip voor gekregen. En... als ik nu trek krijg, neem ik zelf ook wel eens een patatje!


ZIE OOK :


Osaka University Groningen Center

Osaka University

Foto-impressie Osaka University

Mitsuyo Yorifuji, studente te Groningen


© 2009 Trankiel