Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


BETOVERD DOOR VROUWEN

John William Waterhouse

Het Groninger Museum vestigt weer eens de internationale aandacht op zich. Deze keer is dat met de grootste overzichtstentoonstelling ooit georganiseerd van werken van de wereldberoemde Britse kun-stenaar John William Waterhouse.
Met medewerking van de Royal Academy of Arts in Londen en het Montreal Museum of Fine Arts in Montreal, zijn hiertoe kunstwerken uit landen als Engeland, Ierland, Canada, Australië en zelfs Tai-wan in het museum samengebracht.
Een uniek gebeuren dat in de eerste drie maanden al resulteerde in een bezoekersaantal van ruim 100.000. Desgevraagd laat het museum weten dat men tot en met de sluiting op 3 mei nog zeker een 40.000 liefhebbers van het werk van Waterhouse hoopt te verwelkomen.


De te Rome geboren John William Waterhouse zou later in Engeland, waarheen de familie was geëmi-greerd, zijn belangstelling voor het schilderen, beeldhouwen en de klassieke oudheid ontwikkelen. In Londen werd hij in 1870 toegelaten tot de Royal Academy Schools en maakte al spoedig daarna naam. Zijn inspiratie haalde hij veelal uit geschriften van schrijvers en dichters als Shakespeare, Bocaccio, Tennyson en Dante. Lofuitingen op een hartstochtelijke passie voor vrouwen, water, natuur, liefde en dood. Vaak ook treft men er duistere ondertonen in aan, hetgeen wel wordt toegeschreven aan zijn fascinatie met de onderwereld.
Echter, misschien werd deze grootheid nog wel het meest bekend door hetgeen onder kenners een waar begrip is geworden: The Waterhouse girl.


Het Groninger Museum: Tegenwoordig wordt Waterhouse vaak een 'Prerafaëliet', genoemd, maar hij was ook een vertegenwoordiger van de nieuwe tijd en was zich volledig bewust van de spannende artistieke vernieuwingen in Parijs in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hij voelde zich thuis in de betoverende wereld van mythen en sagen, maar heeft zich ook laten inspireren door poëzie en muziek en de lossere toon van het Franse impressionisme.

Hoewel het ook op de dag dat wij de tentoonstelling bezoeken wéér druk is, kunnen we toch volop genieten van het geëxposeerde zonder daarbij veroordeeld te zijn tot een plekje ergens achteraan, in derde of vierde rij, zoals ons elders nogal eens overkwam bij grootse tentoonstellingen als deze .

Als we gewend zijn te doen tijdens een bezoek aan het Groninger Museum wordt het andere tentoon-gestelde werk ook deze keer niet overgeslagen. Met een speciaal plekje in het hart voor Groningen gaat het eerst naar het Ploegpaviljoen en vervolgens is het de beurt aan de rest van de veelzijdige collectie van het museum, bestaande uit archeologische voorwerpen, beeldende kunst, design, fotogra-fie, mode ..... Ook is het een plaats bij uitstek om meer te weten te komen over de rijke geschiedenis van Groningen.( Voor een door Trankiel gemaakte foto-impressie klik hier )

Echter nog is er hiermede geen eind gekomen aan een middag kunst. Parallel aan de Waterhouse ten-toonstelling loopt er, onder de titel Schoonheid is van alle tijden, namelijk nog een bijzondere expositie in Martiniplaza die we willen zien.
Een idee van GasTerra, behalve van de huidige Waterhouse tentoonstelling tevens sponsor van voor-gaande wintertentoonstellingen in het Groninger Museum.
Zo ontwikkelde het bedrijf ter versterking en promotie van deze grote exposities al de volgende aan-vullende activiteiten:
Bij Het geheim van Rusland – Ilya Repin werd onder andere een dichtbundel samengesteld met op de schilderijen van Repin geïnspireerde poëzie door tien Russische en tien Nederlandse dichters.
Toen In dienst van Diaghilev een 90.000 bezoekers naar het museum trok, zorgde GasTerra voor werken van een scala aan kunstenaars rond de balletmecenas: Picasso, Gontscharova, Bakst ... En kon het publiek genieten van een balletfestival waarin vijf van 's werelds beste balletgezelschappen op-traden.
Ter gelegenheid van Russische Sprookjes, thematentoonstelling met werken van Vroebel, Roerich, Vastnetsov, Kandinsky... kwam het bedrijf met een in het Nederlands vertaald Russisch sprookjesboek dat in de maand van de opening werd uitgereikt aan kinderen in Nederlandse ziekenhuizen.

En dan nu bij Betoverd door vrouwen – John William Waterhouse is er een in menig opzicht zeer verrassende fototentoonstelling in het Martiniplaza. Nooit eerder zag men waar dan ook het werk van Waterhouse in deze vormgeving: Naar een idee van GasTerra's stafhoofd Communicatie Ben Warner.


SCHOONHEID IS VAN ALLE TIJDEN

Laat zien dat de schoonheid van de vrouwen en de composities op de schilderijen van Waterhouse ook vandaag de dag nog aanwezig zijn in de Groningse regio, met Groningse schonen en achtergronden uit stad en streek, luidde de opdracht die Ben Warner namens GasTerra gaf aan fotograaf Bert Bartelds uit de stad Groningen.
Zeker niet een van de meer eenvoudige opdrachten, maar Bartelds omarmde het idee meteen en toog met zijn team aan de slag.
Tegelijkertijd werd een website in het leven geroepen, ontworpen door Rayisa Warner met technische assistentie van IT-student Alex Bondarchuk.

Groningse schonen. Hoewel in veelheid aanwezig blijft het de vraag of er onder al die schoonheden ook voldoende kandidaten met een ambitie richting modellenwerk zijn te vinden. Dus werd al eerste stap een advertentie in het Dagblad van het Noorden geplaatst, waarin vrouwen – geboren, wonend of werkend in Groningen – werden opgeroepen zich te melden als potentieel model.
Spoedig werd duidelijk dat er hier zeker geen sprake zou zijn van een probleem. Maar liefst 72 kan-didaten reageerden enthousiast op de oproep in de krant. Na twee korte fotosessies werd uit dit aantal een selectie gemaakt van 13 vrouwen die, als fotomodel in de rol kropen van de mythische en myste-rieuze vrouwen op de Waterhouse schilderijen. Daarnaast werden ook nog eens twee mannelijke modellen geselecteerd.


THE  MAKING  OF

De boot voor The Lady of Shalott wordt in de studio één op één nagebouwd door timmerman Lukas Pruntel ...


... Het nimfenmoeras, waarin Hylas zijn noodlot tegemoet ging, wordt in de studio geconstrueerd en bevatte 25.000 liter water ...

... Haarstyling en visagie is bij Borka Florentius in vertrouwde handen
...

( Voor groot formaat klik op foto )

In oktober 2008 was het dan zover dat men daadwerkelijk kon beginnen aan de uitwerking van het idee en kreeg het gehele project de naam recompositie mee.
GasTerra: De Groningse modellen zijn zo getrouw mogelijk in de figuratie geplaatst, die op de originele schilderijen is te zien. Uiteraard heeft Waterhouse naar eigen inzicht en artistieke intenties geschilderd. Dat stelt grenzen aan de fotografische vertaling. Zo is de lichtval in werkelijkheid niet in Groningen te vangen, maar Bartelds en zijn vaste beeldbewerker Karel Bordewijk hebben wel de lichtsfeer dicht benaderd. Kleding en haarstijl zijn met veel oog voor detail en behoud van vorm door visagiste Borka Florentius en Renée Lutje in actueel beschikbare kleding tot herleving gebracht.
Waterhouse maakt gebruik van talloze attributen en aanvullende beelden, zoals een zeer uitgewerkte troon, diverse dieren en vooral ook natuurlijke decors en uiteenlopende accessoires, die bij historische personages horen. De attributen zijn via een intensieve speurtocht door heel Nederland bijeen-gebracht door styliste Anne-Marie Richart. De natuurlijke achtergronden en situaties zijn zorgvuldig opgezocht in stad en provincie Groningen en directe omgeving.

De 20 fotocomposities zijn, met de zeer bereidwillige medewerking van directeur Hans van der Zee en zijn staf, tentoongesteld in 'hun' Martiniplaza gedurende dezelfde periode als hun inspiratiebron Betoverd door vrouwen in het Groninger Museum. Directeur Patty Wageman en pr-medewerkster Josee Selbach verleenden waar mogelijk en gewenst hun medewerking.

Beide exposities - Betoverd door vrouwen in het Groninger Museum en Schoonheid is van alle tijden in Martiniplaza - zijn nog te zien tot en met 3 mei 2009.

Het boekje Schoonheid is van alle tijden, met daarin uitgebreid aandacht voor de wijze waarop deze unieke expositie tot stand kwam is nog beperkt verkrijgbaar via GasTerra.
Voor een eerste indruk, klik hier

Benieuwd geworden naar alle 20 schitterende fotocomposities? Klik hier

Voor meer over GasTerra klik hier

Verantwoording / Bronvermelding:

Betoverd door vrouwen - John William Waterhouse
.
Met dank aan het Groninger Museum voor het beschikbaar stellen van:
Foto 1. Hylas en de Nimfen, 1896 - Olieverf op doek - 98,2 x 163,3 cm
             
© Manchester City Galleries

Foto 2. De favorieten van keizer Honorius, 1883 - Olieverf op doek - 119,3 x 205 cm
             
© Art Gallery of South Australia, Adelaide
Foto 3. De Vrouwe van Shalott, 1888 - Olieverf op doek - 153 x 200 cm
             © Tate


Schoonheid is van alle tijden.
Met dank aan GasTerra - Ben Warner, Stafhoofd Communicatie, voor al de ondervonden medewerking bij het tot stand komen van dit artikel.
In het bijzonder voor het beschikbaar stellen van de 20 fotocomposities.
Voor de hier gebruikte afbeeldingen - foto's Bert Barelds - geldt
 © GasTerra.


© 2009 Trankiel