Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

GALERIE WIEK XX BAD NIEUWESCHANS

'Figuratief spreekt ons enorm aan'

Naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van Galerie Wiek XX, in 2007, verscheen er in het Dag-blad van het Noorden een uitgebreid interview dat Illand Pietersma destijds had met galeriehoudster Henriëtte Mulder. Hoewel twee jaar oud plaatst Trankiel het onderstaand nogmaals, als completering van het reeds geplaatste.

Beeldentuin
Wiek XX
Maja met lampion (2008)
Flip Gaasendam


Het destijds verschenen interview

Nieuweschans – De hele Groninger kunstscene verklaarde hen voor gek, toen Henriëtte Mulder en Frans Boersma in 2000 hun galerie verhuisden van de binnenstad van Groningen naar Nieuwe-schans. Daar, aan de rand van Nederland vond Wiek XX een nieuwe, geschikte plek.
"In Groningen kampten we met parkeerproblemen. Klanten van buitenaf vonden het vervelend de stad in te rijden. Bovendien verpauperde de buurt, tot zelfs junks in ons toilet aan toe", verklaart Mul-der de toen opmerkelijke stap.
"Hier in Nieuweschans wilde men juist de kunst en cultuur stimuleren. Wij konden een nieuw, Duits publiek aanboren. En de vaste klanten bleken het helemaal niet erg te vinden om een stukje verder te rijden dan Groningen."
Nieuweschans dus. Daar viert een van de oudste galerieën van het noorden de komende weken haar zesde lustrum. Wiek XX is nu gevestigd in de voormalige kazerne. Een gebouw met museumallure, waar onafgebroken een mix van figuratieve beelden en schilderkunst wordt aangeboden.
Wiek XX werd in 1977 gesticht door Hielke de Vries. Twee jaar later zegde Henriëtte haar baan als bibliothecaresse op om haar toenmalige partner in de galerie bij te staan. "Het werk boeide mij direct."
Aanvankelijk richtten ze zich op buitenlandse kunstenaars met zowel figuratief als abstract werk. Vanaf begin jaren tachtig werd Wiek XX voornamelijk de galerie van Academie Minerva docenten, vooral bekend om hun realistische kunst.
"Sindsdien doen we alleen in figuratieve kunst. Dat werk spreekt ons enorm aan. Zo'n persoonlijke voorkeur is belangrijk. Daar staat en valt een galerie mee. Je bent er wel dagelijks mee omringd. En wanneer je andere mensen enthousiasmeren wilt, moet je volledig achter je kunst staan."
Ook heel belangrijk is de relatie met de kunstenaars. Sommigen zijn al vanaf de beginjaren ver-bonden aan de galerie, zoals beeldhouwer Eddy Roos en de schilders Edwin Aafjes en Flip Gaasendam, die iedere twee jaar in Wiek XX exposeren.
Maar Mulder en Boersma investeren ook in jong talent met het project '6 kwadraat'. "Daarbij krijgen zes pas afgestudeerde kunstenaars de ruimte om tien jaar lang jaarlijks bij ons te exposeren. Zo biedt je hen de mogelijkheid zich te ontwikkelen en ververs je tegelijk je eigen kunstenaarsbestand."
De figuratieve kunst mag zich de laatste jaren verheugen op een groeiende belangstelling, maar was lange tijd 'not done'. Men noemt het wel eens minachtend 'plaatjes van de werkelijkheid'", verzucht Mulder. "Maar wij zoeken juist naar 'verbeeldende kunst', die misschien wel naar aanleiding van de werkelijkheid is gemaakt, maar die vaak volledig geconstrueerd is. En de keuze voor figuratieve kunst lijkt misschien beperkt, maar de variatie tussen zeer fijn uitgepenseelde schilderijen en los en impres-sionistisch werk is nog zó groot."


In een apart kader gaat de journalist onder andere verder in op de naam van de galerie, onder het kopje dat die te danken is aan een Poolse kunstenaar.

Wiek XX werd in 1977 opgericht door Hielke de Vries in de Nieuwe Boteringestraat in Groningen. De naam van de galerie is ontleend aan het werk van een van de eerste exposanten. Een Pools kunste-naar vroeg zich in zijn kunst af of de wereld het nog wel zou halen: de 21ste eeuw. In het Pools: ' wiek XXI'. Daar werd de naam Wiek XX ( 20ste eeuw ) van afgeleid.
In 1979 voegde Henriëtte Mulder zich bij De Vries. In 1984 verhuisde de galerie naar de Korenstraat in Groningen. Hielke de Vries overleed in 1993.
Mulder hertrouwde in 1996 met de medicus Frans Boersma. Die opende in 1998 een beeldenpark in Bronneger.
In 2000 verhuisde Wiek XX naar de oude pastorie in Nieuweschans. Twee jaar later kwam daar de voormalige kazerne bij en werd het beeldenpark opgeheven. Sinds 2004 is Wiek XX gevestigd in die kazerne. Toen is ook vastgelegd dat het echtpaar Boersma-Mulder de eigen kunstcollectie zal nalaten aan het Drents Museum.


Zie tevens: Bad Nieuweschans moet ze gaan missen

Eigen foto-impressie van geëxposeerd werk in Wiek XX

Een zoektocht naar Fuji Art AssociationHet is ten strengste verboden om de hier getoonde kunstwerken voor eigen gebruik te copiëren/voor enig al dan niet commercieel doeleind zonder toestemming te gebruiken.
Copyright berust bij de beeldend kunstenaar/bij Wiek XX


© 2009 Trankiel