Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


Het Groninger Museum op het Museumeiland is sinds de opening in 1994 een waar succes. Door de vele interessante tentoonstellingen en het postmodernistische gebouw heeft het zich niet alleen nationaal, maar ook internationaal op de kaart gezet.
Na vijftien jaar intensief gebruik is het dan ook tijd om het museum te revitaliseren. Zo krijgt het zijn oorspronkelijke glans terug en zullen er verschillende publieksruimten geoptimaliseerd worden. Zowel Nederlandse als buitenlandse vormgevers zullen bij dit project betrokken zijn.

Het Groninger Museum is om die reden gesloten van 12 april t/m 18 december 2010.


Tijdens deze revitalisatie verhuist het in de zomermaanden van 2010 tijdelijk naar het oorspronkelijk gebouw aan de Praediniussingel, waar de bezoeker kan genieten van de prachtige tentoonstelling: 100 Jaar Verzamelen ( 1894-1994 )DRIE WARE TOPTENTOONSTELLINGEN

GRONINGER MUSEUM TREKT 100.868 BEZOEKERS

In de laatste week voor de tijdelijke sluiting bezochten nog eens bijna negenduizend bezoekers het Groninger Museum en brachten daarmee het totaal op 100.868 bezoekers aan de drie tentoonstellingen: Folkert de Jong. Circle of Trust ( 2001-2009 ), Duits expressionisme 1905 - 1913. Brücke-Museum Berlijn – 150 meesterwerken en Bernhard Willhelm en Jutta Kraus.

Van 30 mei tot en met 5 september 2010 kan men in het voormalig museumgebouw aan de Praediniussingel genieten van de expositie 100 Jaar Verzamelen 1894 – 1994.
Dit in het jaar 1894 door de alom geroemde Groninger architect C.H. Peters voor het Groninger Museum in neogotische stijl ontworpen pand zou een eeuw lang vele bezoekers trekken.
In hoofdzaak bestond het geëxposeerde toen nog uit Japans en Chinees keramiek, bodemvondsten en kunstnijverheid; waarbij opgemerkt dat in de allereerste jaren van zijn bestaan een aantal studenten reeds hun moderne kunst aan de belangstellende bezoeker toonde. Toen de interesse in deze kunstvorm steeds meer toenam, viel eind jaren tachtig de beslissing om een nieuw museum te laten ontwerpen. Dit kon dankzij een genereuze schenking van 25 miljoen gulden door de jubilerende Gasunie gerealiseerd worden. Het huidige door de Italiaanse architect en vormgever Alessandro Mendini ontworpen museum deed in het begin nogal veel stof opwaaien, maar werd uiteindelijk door de Stadjers in het hart gesloten.
Het door Peters ontworpen pand aan de Praediniussingel zou tot aan de sluiting op 24 december 2007 dienst doen als Natuurmuseum.

Onder de aansprekende titel De Verbazing van het Noorden werd er nog eenmaal een door de Klassieke Academie samengestelde expositie van figuratieve kunst gerealiseerd. De gekozen titel duidde op de verbazing die men voelt opkomen bij de bewustwording dat op het gebied van figuratieve kunst de hoogste kwaliteit in het Noorden van ons land te vinden is. Een aantal van de kunstenaars die hier hun werk toonden is tevens als docent werkzaam bij de Klassieke Academie en Academie Minerva.
Alhoewel men nog enige tijd de ijdele hoop koesterde dat het monumentale pand een rol als kunsthal zou kunnen gaan spelen, werd al spoedig duidelijk dat het definitief in handen zou komen van de Hanzehogeschool Groningen, van Academie Minerva. In afwachting van de geplande verbouwing in het najaar stelt de Hanzehogeschool het gebouw nu ter beschikking voor een tentoonstelling uit de collectie van het Groninger Museum.


100 Jaar Verzamelen ( 1894-1994 )

30 mei - 5 september 2010

Otto Eerelman Boeren met vee op weg naar de markt van Simmering bij Wenen,
Ca. 1911 - 1923.   Olieverf op doek, hoogte 84 cm en breedte 114 cm.
Sinds 1922 in bruikleen van de Gemeente Groningen.

Johannes Henderikus Egenberger De savoyaard, Ca. 1860.
Olieverf op doek, hoogte 200 cm en breedte 152 cm.
© Groninger Museum

Walter Dahn en Georg Jiri Dokoupil Muurschildering met dieren en zelfportretten,
1984. Olieverf op doek, hoogte 200 cm en breedte 300 cm. © Groninger Museum

Op deze expositie zal een keuze getoond worden uit de verzamelactiviteiten die gedurende die honderd jaar in het pand aan de Praediniussingel hebben plaatsgevonden. Zo zal een kleine selectie eigentijdse kunst worden getoond die kenmerkend is voor het beleid van de drie opeenvolgende directeuren: schilderkunst aangekocht tijdens de directoraten van Jos de Gruyter ( 1955-1963 ) en Bram Westers ( 1963-1978 ) en postmoderne meubels uit de periode van Frans Haks ( 1978-1995 ). Daarnaast zal er werk van De Ploeg te zien zijn, en 17e en 18e- eeuwse schilderkunst en kunstnijverheid uit Groningen. Naast enkele topstukken zal ook werk geëxposeerd worden dat in de afgelopen jaren zelden in het Groninger Museum te zien was, zoals van de negentiende-eeuwse Groninger schilders Otto Eerelman ( 1839-1926 ), die zijn studie in 1860 begon aan Academie Minerva, en Johannes Hinderikus Egenberger, in 1857 hoofdonderwijzer - directeur van Academie Minerva en tevens ontwerper van het Adolf Nassau monument in Heiligerlee. In het souterrain wordt aan de hand van het thema 'dieren in de kunst' een kleine hommage gebracht aan het voormalig Natuurmuseum.   Academie Minerva nu

In september 2010 start de Hanzehogeschool Groningen met de voorbereidingen om haar Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur in het historisch gebouw te huisvesten. Minerva combineert straks onderwijs- en werkplaatsen én openbare tentoonstellingsruimten in het pand.
In juni 2011 presenteren de eindexamenstudenten hier hun afstudeerwerk en vanaf september 2011 is het gebouw in zijn volle glorie als kunstacademie in functie!


Zie ook: Duits expressionisme 1905-1913. Brücke-Museum Berlijn – 150 meesterwerken

Bernhard Willhelm en Jutta Kraus

Folkert de Jong. Circle of Trust ( 2001-2009 )


© 2010 Trankiel