Trankiel  Groningen - Japan
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

Groningers kunnen nu helemaal in de taal van hun hart geloven.

( Dominee Klaas Pieterman *)


PSALMEN EN GEZANGEN

IN HET GRONINGS

Nadat er in 2008 voor het eerst in de kerkgeschiedenis een Groninger vertaling van de Bijbel werd uitgebracht, is er nu wederom een einde gekomen aan wat met recht een ware vertaalmarathon genoemd mag worden. Ruim een halve eeuw geleden, in 1959, werd op verzoek van de Groninger Culturele Gemeenschap begonnen aan de vertaling en berijming van psalmen en gezangen. Hiertoe werd een achtkoppige werkgroep in het leven geroepen, die in de volgende vijftig jaar een groot aantal gezichten zou tellen. Plaatsen vielen open en werden ingenomen. Alles meerekenend komen we op tweeëntwintig mensen die zitting hebben gehad in de werkgroep.
Deze beriemenskemizzie, die werd voorgezeten door de Groninger dichter Jan Boer, was er zich terdege van bewust dat het aan iets noodzakelijks was begonnen. Reeds in die tijd werden er namelijk her en der in de provincie Groninger kerkdiensten gehouden. In deze Grunneger Dainsten werd niet alleen in de eigen taal gepreekt, maar voor zover dat mogelijk was ook gezongen. En dus was er wel zeer zeker behoefte aan een vertaling van deze psalmen en gezangen. Of zoals men hier zegt: D'r was verlet om!
Aangevangen werd er met de bekende psalmen en gezangen. Dit leidde er toe dat al in 1966 de bundel Grunneger psaalms en Gezangen en in 1981 het tweede deel daarvan kon worden uitgegeven. In 1991 gevolgd door God's laifde het gain èn of swet. Deze uitgaven zijn inmiddels al lang uitverkocht. Echter nadat het bekend werd dat ook de bijbel een Groningse vertaling zou krijgen, vatte de commissie al spoedig het plan op om in ieder geval alle 150 psalmen te vertalen.

En wanneer de Liudgerstichten op 27 november het meer dan achthonderd pagina's tellende Psaalms & Gezangen presenteert, zullen gedachten teruggaan naar de tijd waarin de allereerste letters ervan aan het dan nog maagdelijk papier werden toevertrouwd. De vele jaren die daarna nog zouden volgen, hebben ertoe geleid dat een aantal van de medewerkers niet aanwezig kan zijn bij de presentatie van het eindresultaat. Zes berijmers zijn de commissie over de jaren ontvallen en in 1983 overleed ook oud-voorzitter Jan Boer uit Rottum.
De tekst in dit Grunneger liedbouk werd geredigeerd door de huidige voorzitter, dominee Klaas Pieterman uit Niekerk, en de secretaris van de Liudgerstichten, Marten van Dijken, die al eerder zijn sporen heeft verdiend als coördinator van de Groninger vertaling van de Bijbel.
In totaal telt het liedboek 150 psalmen en 356 gezangen. Deze gezangen komen merendeels uit het Liedboek voor de Kerken, maar ook uit de Hervormde Bundel van 1938 en van latere bundels als Gezangen voor Liturgie, Zingend Geloven en Tussentijds. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe liederen in opgenomen. Met een nieuwe tekst en melodie! Hiermee omvat de bundel liederen uit vele eeuwen, uit verschillende landen en van velerlei dichters en componisten.
Jan Boer

Medewerking aan de in de Petrus en Pauluskerk plaatsvindende presentatie, wordt gegeven door de uit Zeerijp afkomstige Riepster Cantorij o.l.v. Henk de Vries, de organist Pieter Pilon en de zangers Elisabeth Vink en Jan Martens
Bovendien presenteert men het dichtbundeltje met de tien speciaal hiervoor in de streektaal geschreven verzen bij een aantal psalmen. Hieruit zullen vier poëten – Jan Siebo Uffen, Janka Rubingh, Aly Frije, en Reinder Willem Hiemstra – hun eigen bijdrage aan het bundeltje voordragen.Presentatie Psaalms & Gezangen
Petrus en Pauluskerk Loppersum
Zaterdag 27 november 2010
Aanvang 14.30 uur – Vrij entree
Petrus en Pauluskerk


Noot:
Citaat dominee Klaas Pieterman komt uit Grunnegs Goud, Dagblad van het Noorden d.d. 2-11-10

Zie ook: Liudgerstichten

Biebel


Naar Presentatie van 'Psaalms & Gezangen' 

© 2010 Trankiel