Trankiel  Groningen - Japan
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

Abel Tasman


Gerrit
Wassing


Teijin Aramid

Kikkoman

Kisuma

Delamine

Seatrade-
Kitanihon


RuG-
Osaka Univ.


Centrum
voor
Japankunde


Het begin

De allereerste Groninger, waarvan bekend is dat hij voet op Japanse bodem zette, is de in Lutjegast geboren Abel Janszoon Tasman.

In de zoektocht naar het onbekende Zuidland zou hij, als commandeur, het bevel voeren over de VOC schepen Zeehaen en Heemskerck. Over alle belevenissen tijdens deze reis heeft Tasman een nauwgezet verslag laten maken. In 2006 verscheen, op initiatief van het Nationaal Archief, een bewerking in hedendaags Nederlands van dit zeventiende-eeuwse scheepsjournaal.

In het jaar 1849 verscheen, op last van het Bestuur der Gewestelijke Vereeniging Groningen van het Nederlandsche Onderwijzers Genootschap, reeds het boekje Reizen en Ontdekkingstochten van Abel Jansz. Tasman van Lutjegast, dat in het begin van de 20e eeuw met een gewijzigde spelling opnieuw werd uitgegeven.
De gedeelten van de inhoud die betrekking hebben op Japan en Nederland plaatsen wij graag, in korte maandelijkse afleveringen, op Trankiel. We hebben daarbij bewust voor de oude spelling gekozen, aangezien we de mening zijn toegedaan dat dit bijdraagt aan de beeldvorming van het onderwijs van toen, de gedachten zoals die destijds werden verwoord.


   >>Lees meer
  >>Klik hier voor meer over
  zijn geboorteplaats Lutjegast.


Weinig woorden

Provinsie Grunnen
ligt in t noorden
van Nederland
aan de Waddenzee.
Mensen doar
stoan derom bekend,
dat ze waaineg
woorden broeken.
Van noatuur
mouten ze dus
veul gevuil
veur de Japanse
haiku’s hebben,
al vernemen je
dat nait votdoadelk.
Ze proaten ja
nait zoveul

Uit: Schoelen in de stilte
       Grunneger haiku’s van Gerrit Wassing
       Vertaald door Ryoko Nakazawa
       Uitg. Staalboek Veendam ( 2007 )

Zie ook: Gerrit WassingTeijin Aramid BV

'Het leest als een spannend boek', met deze woorden begint de heer Eiso Alberda van Ekenstein, Chief Executive Officer Teijin Twaron BV, het door hem geschreven voorwoord in Spoken, slimmeriken en strategen – De wapenfeiten en sterke verhalen van Twaron, dat vorig jaar juni door het bedrijf werd uitgegeven.
Woorden waarin wij, als lezer, ons volledig hebben kunnen vinden.
(ISBN 9789081193917)

In het persbericht dat men naar aanleiding van deze publicatie liet uitgaan staat dat in het boek mensen aan het woord komen die vertellen over de vele 'ups' en 'downs' die ze hebben meegemaakt. De mensen die slimme vondsten hebben gedaan dan wel zij die betrokken waren bij de juridische strijd die in 1977 begon en pas elf jaar later zou eindigen. Maar ook is er ruim aandacht voor de spoken en ijzervreters waarmee men op de werkvloer te kampen kreeg.
Een werkelijk uniek boek dat veel verhalen en beeldmateriaal bevat dat nog nooit eerder werd gepubliceerd en voorzien is van een leeslint gemaakt van Twaron.

In de bedrijfsnaam werd, in september 2007, Twaron vervangen door Aramid.
Reden daartoe was dat de nieuwe naam, Teijin Aramid, beter aangeeft waar het bedrijf zich heden ten dage op richt, te weten de verdere uitbreiding en ontwikkeling van het assortiment aan aramideproducten.

Delfzijl haar geschiedenis is nauw verweven met dit bedrijf op het ChemiePark, dat in de afgelopen jaren uitgroeide tot één van de marktleiders op het gebied van deze producten. De goede band tussen beide is, ook buiten het zakelijk aspect om, duidelijk zichtbaar. We noemen in deze bijvoorbeeld de gewaardeerde inzet van Teijin Aramid tijdens de jaarlijks plaatsvindende Pinksterfeesten, of het groots meerdaags evenement DelfSail.

>>Lees meer

Zie ook: Teijin AramidKikkoman Foods Europe BV – Sappemeer

De naam Sappemeer is nauw verbonden met het ontginnen van het veengebied dat ten oosten van de stad Groningen was gelegen. Het waren dan ook enkele verveners die zich hier, in 1621, als allereerste bewoners vestigden en daarmee de aanzet gaven tot wat later het eerste centrum van de Veenkoloniën zou worden.
In de negentiende eeuw vestigde zich echter steeds meer industrie in het nabij-gelegen Hoogezand, met als gevolg dat Sappemeer werd overvleugeld. In 1949 werden beide dorpen dan ook samengevoegd tot één gemeente.
In de Canon van Groningen wordt aandacht geschonken aan twee vrouwen wiens wieg in Sappemeer stond: Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts in Nederland en feministe, die hier in 1854 werd geboren en de in 1974 geboren 'ijskoningin van Nagano', schaatser Marianne Timmer die daar twee gouden medailles won op de Olympische Winterspelen van 1998. Zes jaar later veroverde zij op de baan van Nagano, als eerste Nederlandse vrouw in de schaatsgeschiedenis, ook nog eens de wereldtitel sprint.

Of Marianne Timmer tijdens haar verblijf ook traditionele Japanse sausproducten heeft genuttigd, is ons niet bekend. Mocht dat echter het geval zijn geweest, dan heeft ze tijdens het nuttigen van de maaltijd misschien ook wel aan de Vosholen in haar geboorteplaats gedacht. Daar bevindt zich namelijk, sinds 1997, de vestiging van Kikkoman Foods Europe BV. Niet zonder succes, want in het tienjarig bestaan verdubbelde het aantal medewerkers en verdrievoudigde de productie zelfs. Van 4000 tot ruim 11.000 kiloliter per jaar!

>>Lees meerKisuma Chemicals BV – Veendam

Mede als een direct gevolg van de in Oost-Groningen aangetroffen rijke zoutlagen vestigde Kisuma Chemicals BV zich eind jaren negentig eveneens in het voormalig veengebied van de provincie.
Het nog jonge bedrijf, volle dochter van Kyowa Chemical Industry Ltd, maakte sindsdien een grootse ontwikkeling door en behoort daarmee tot de snelst groeiende industriële ondernemingen in het noorden van het land. Een prestatie die in 2005 werd beloond met de toekenning van de prestigieuze Top Gazelle onderscheiding. Recente ontwikkelingen, zo wordt er gesproken van alweer een uitbreiding van de capaciteit, tonen echter aan dat de grens nog niet is bereikt en men derhalve ge-staag op de ingeslagen weg voortgaat. En daarbij te bedenken dat Kisuma BV, met een capaciteit van ongeveer 30.000 ton, zich nu reeds de grootste eenheid ter wereld voor zogenaamde synthetische hydrotalcyten mag noemen. Gerealiseerd in een tijdsbestek van amper vijf jaar kan dit met recht een prestatie van uitzonderlijk formaat worden genoemd.
Een ander niet minder vermeldenswaardig feit is de aandacht die men daarbij heeft voor het milieu. Het co-existeren met de aarde, zoals de president van het moeder-bedrijf, Kyowa Chemical Industry Co., Ltd, de heer Keizo Matsushima het heeft verwoord.

>>Lees meerDelamine BV – Farmsum

In 1976 vormen twee multinationals, te weten Akzo Nobel en het Japanse Tosoh Corp., tezamen met de NOM een joint venture. De komst van ethyleenaminen pro-ducent Delamine BV naar het Chemiepark te Delfzijl is daarmee een feit. Twee jaar later volgt de officiële opening van het bedrijf dat zijn hoofdkantoor in Amersfoort vestigt.
In 1985 wordt het aandelenpakket van de NOM overgenomen door Tosoh Corp. en Akzo Nobel die daarmee, tot op heden, ieder een aandeel van 50% in Delamine BV hebben.
Ethyleenaminen zijn van belang in de vervaardiging van een hele reeks aan producten, van cosmetica tot beton. In die lange rij valt recentelijk speciaal de toepassing in coating van windmolens op. Niet alleen is het nu reeds de snelst groeiende binnen Delamine, maar gezien de vraag naar windmolens mag een nog grotere groei worden verwacht. Zelf laat het bedrijf weten dat ze deze chemische toepassing beschouwt als een bijdrage aan de 'groene' productie.

>>Lees meerScheepvaart – ScheepsbouwSeatrade Groningen BV –
   Kitanihon Shipbuilding Co. Ltd, Hachinohe ( Japan )


Begin juli 2008 laat het scheepvaartbedrijf Seatrade Groningen, via een persbericht, weten dat de reeds bij de Japanse werf Kitanihon geplaatste nieuwbouw-order van zes wordt verhoogd naar acht reeferschepen.
Wat het ontwerp betreft zal deze gelijk zijn aan de andere zes van 650.000 m³ en over een even grote containerruimte beschikken. De verwachting is dat beide schepen in 2013, begin 2014, in de vaart zullen komen.
Het maakt deel uit van het bedrijfsbeleid dat er op is gericht om klanten van Seatrade Groningen te voorzien van hoog gekwalificeerde en kosten effectieve koel-schepen en de aan het kantoor verbonden vloot verder uit te breiden. Onlangs nog kon men melding maken van de aankoop van vijf schepen van het type Phoenix, van de Atlantic ( 1998 ) en Pacific Reefer ( 1999 ). Eveneens werden, op 1 april 2008, zeven reeferschepen van de Maritima del Norte vloot overgenomen, inclusief een aantal commerciële contracten.

Kitanihon Shipbuilding kan in haar bestaan bogen op een al even opmerkelijke groei als het bedrijf uit Groningen dat begin jaren tachtig een eerste order plaatste bij de werf in Hachinohe: de bouw van het m.s. Antartic. Het zou, in de negentiger jaren, gevolgd worden door een order voor de bouw van vijf streamschepen en de in dit jaar geplaatste order voor nog eens acht reeferschepen.

>>Lees meer


Rijksuniversiteit Groningen - Osaka Universiteit
                                                        
    'Live Locally, Grow Globally'


Op 24 oktober 2005 vond in de Aula van het Academiegebouw te Groningen de officiële opening plaats van het 'Osaka University Office', dat gevestigd is op het Zerniketerrein van de RuG en gezien kan worden als een direct gevolg van de reeds bestaande sterke historische samenwerkingsverbanden tussen Osaka University en de Rijks-universiteit Groningen.
De Osaka Universiteit, met binnen haar poorten een twintigduizend studenten die afkomstig zijn uit tientallen landen, heeft in eigen land een zeer goede reputatie. Onder het motto 'Live Locally, Grow Globally' zet zij in op internationalisatie en wereldwijde promotie van onderwijs en onderzoek. Het is vanuit deze lovens-waardige gedachte dat er door de universiteit twee liaison offices zijn opgezet. De eerste in 2004 te San Fransisco, gevolgd door dit overzees bureau te Groningen.

Het bureau te Groningen verschaft niet alleen informatie over Osaka, maar het bekijkt ook hoe het samenwerkingsprojecten met Europese universiteiten kan bevorderen.

OSAKA  UNIVERSITY  SUITA  CAMPUS

Voor meer foto's klik hier

Zie ook:

 Rijksuniversiteit Groningen

 Osaka University

 Osaka University Groningen Centre

     Interview met general manager Tsutomu Kanegae, Osaka University Groningen

     Mitsuyo Yorifuji, studente te Groningen


Het Centrum voor Japankunde

Met een internationaal symposium vond op 6 april 2000 vond de officiële opening plaats van het Centrum voor Japankunde, opgericht door de RuG.
De twee focuspunten van het centrum zijn: Het verkrijgen van kennis over Japan waar het technologie en cultuur betreft, en het bevorderen van kennisoverdracht.


Zie ook:

 Over het Centrum voor Japankunde


© 2008 Trankiel